FRI 2016/2017, letni semester

Poženel, Marko


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
ponedeljek 07:00 - 09:00
PR11
Programiranje 2(63278)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22665_5377792
P2(63278)_LV
PR11
Poženel, Marko
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22665
08:00
09:00
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR06
Programiranje 2(63278)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22654_5377781
P2(63278)_LV
PR06
Poženel, Marko
1_BUN-RI
g_22654
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR16
Programiranje 2(63278)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22651_5377778
P2(63278)_LV
PR16
Poženel, Marko
1_BUN-RM
1_BUN-RI
g_22651
14:00
15:00
torek 15:00 - 17:00
PR07
Tehnologija programske opreme(63256)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22752_5377750
TPO(63256)_LV
PR07
Poženel, Marko
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22752
četrtek 15:00 - 17:00
PR06
Tehnologija programske opreme(63256)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22753_5377751
TPO(63256)_LV
PR06
Poženel, Marko
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22753
petek 15:00 - 17:00
PR17
Sodobne metode razvoja programske opreme(63515)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22687_5377840
SMRPO_LV
PR17
Poženel, Marko
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-RI
2_BM-RM
g_22687
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22654
g_22752
g_22753
2_BM-RI
1_BUN-RM
1_BUN-MM
1_BUN-RI
1_BM-RM
2_BM-RM
g_22665
3_BUN-RI
g_22687
g_22651
1_BM-RI