FRI 2016/2017, letni semester

PR11


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
ponedeljek 07:00 - 09:00
PR11
Programiranje 2(63278)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22665_5377792
P2(63278)_LV
PR11
Poženel, Marko
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22665
sreda 07:00 - 09:00
PR11
Načrtovanje digitalnih naprav(63729)_LV
Janež, Miha
Bordon, Jure
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22672_5377972
NDN_LV
PR11
Janež, Miha
Bordon, Jure
2_BVS-RI
g_22672
sreda 07:00 - 09:00
PR11
Načrtovanje digitalnih naprav(63729)_LV
Koprivec, Miran
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22671_5377971
NDN_LV
PR11
Koprivec, Miran
2_BVS-RI
g_22671
četrtek 07:00 - 09:00
PR11
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Košir, Domen
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22702_5377668
RK_LV
PR11
Košir, Domen
1_BUN-RI
1_BUN-UI
g_22702
08:00
torek 08:00 - 10:00
PR11
Spletne tehnologije(63727)_LV
Jelenc, David
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22644_5377963
ST_LV
PR11
Jelenc, David
2_BVS-RI
g_22644
09:00
sreda 09:00 - 11:00
PR11
Spletne tehnologije(63727)_LV
Jelenc, David
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22643_5377962
ST_LV
PR11
Jelenc, David
2_BVS-RI
g_22643
četrtek 09:00 - 11:00
PR11
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Lavbič, Dejan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22866_5377692
OIS_LV
PR11
Lavbič, Dejan
1_BUN-RI
g_22866
petek 09:00 - 11:00
PR11
Podatkovne baze(63707)_LV
Pičulin, Matej
g_22956_5377895
PB_LV
PR11
Pičulin, Matej
g_22956
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR11
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Jaklič, Aleš
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22705_5377671
RK_LV
PR11
Jaklič, Aleš
1_BUN-RI
1_BUN-UI
g_22705
torek 11:00 - 13:00
PR11
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Lampret, Leon
g_22778_5377924
OVS_LV
PR11
Lampret, Leon
g_22778
sreda 11:00 - 13:00
PR11
Podatkovne baze(63707)_LV
Pičulin, Matej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22960_5377899
PB_LV
PR11
Pičulin, Matej
1_BVS-RI
g_22960
petek 11:00 - 13:00
PR11
Planiranje in upravljanje informatike(63253)_LV
Vrhovec, Simon
g_22963_5377747
PUI_LV
PR11
Vrhovec, Simon
g_22963
12:00
četrtek 12:00 - 14:00
PR11
Testiranje in kakovost(63724)_LV
Rožanc, Igor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22675_5377950
TK_LV
PR11
Rožanc, Igor
2_BVS-RI
g_22675
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR11
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Lampret, Leon
g_22774_5377920
OVS_LV
PR11
Lampret, Leon
g_22774
torek 13:00 - 15:00
PR11
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Žitnik, Slavko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22875_5377701
OIS_LV
PR11
Žitnik, Slavko
1_BUN-RI
g_22875
14:00
sreda 14:00 - 16:00
PR11
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Tuta, Jure
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22701_5377667
RK_LV
PR11
Tuta, Jure
1_BUN-RI
1_BUN-UI
g_22701
petek 14:00 - 16:00
PR11
Planiranje in upravljanje informatike(63253)_LV
Vrhovec, Simon
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22962_5377746
PUI_LV
PR11
Vrhovec, Simon
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
3_BUN-UI
g_22962
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR11
Aktualno raziskovalno področje II(63546D)_LV
Štrumbelj, Erik
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22722_5377870
ARPI_LV
PR11
Štrumbelj, Erik
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-RI
g_22722
torek 15:00 - 17:00
PR11
Algoritmi(63508A)_LV
Pirš, Gregor
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22756_5377824
A_LV
PR11
Pirš, Gregor
1_BM-RI
g_22756
16:00
17:00
ponedeljek 17:00 - 19:00
PR11
Programiranje 2(63706)_LV
Žabkar, Jure
g_22734_5377881
P2_LV
PR11
Žabkar, Jure
g_22734
torek 17:00 - 19:00
PR11
Programiranje 2(63278)_LV
Možina, Martin
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22649_5377776
P2(63278)_LV
PR11
Možina, Martin
1_BUN-RI
g_22649
sreda 17:00 - 19:00
PR11
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Vuk, Martin
g_22771_5377917
OVS_LV
PR11
Vuk, Martin
g_22771
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22675
g_22866
g_22756
g_22643
g_22644
g_22875
g_22671
g_22672
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
1_BUN-MM
1_BUN-RI
1_BM-RM
3_BUN-RI
1_BUN-UI
1_BVS-RI
g_22722
3_BUN-UI
g_22734
g_22963
g_22962
g_22956
g_22960
g_22649
g_22771
g_22774
g_22778
g_22665
g_22701
g_22702
g_22705