FRI 2016/2017, letni semester

PR16


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
09:00
ponedeljek 09:00 - 11:00
PR16
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Lampret, Leon
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22782_5377928
OVS_LV
PR16
Lampret, Leon
1_BVS-RI
g_22782
torek 09:00 - 11:00
PR16
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Jaklič, Aleš
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22706_5377672
RK_LV
PR16
Jaklič, Aleš
1_BUN-RI
g_22706
petek 09:00 - 11:00
PR16
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Franc, Aleksandra
g_22775_5377921
OVS_LV
PR16
Franc, Aleksandra
g_22775
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR16
Operacijski sistemi(63217)_LV
Čopar, Andrej
g_22809_5377711
OS(63217)_LV
PR16
Čopar, Andrej
g_22809
torek 11:00 - 13:00
PR16
Operacijski sistemi(63217)_LV
Mihelič, Jurij
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22817_5377719
OS(63217)_LV
PR16
Mihelič, Jurij
2_BUN-RI
g_22817
sreda 11:00 - 13:00
PR16
Principi programskih jezikov(63220)_LV
Sadikov, Aleksander
g_22744_5377726
PPJ_LV
PR16
Sadikov, Aleksander
g_22744
četrtek 11:00 - 13:00
PR16
Prevajalniki in navidezni stroji(63722)_LV
Slivnik, Boštjan
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22861_5377937
PNS_LV
PR16
Slivnik, Boštjan
2_BVS-RI
g_22861
petek 11:00 - 13:00
PR16
Programiranje 2(63706)_LV
Kavcic, Alenka
g_22736_5377883
P2_LV
PR16
Kavcic, Alenka
g_22736
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR16
Programiranje 2(63278)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22651_5377778
P2(63278)_LV
PR16
Poženel, Marko
1_BUN-RM
1_BUN-RI
g_22651
torek 13:00 - 15:00
PR16
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63280)_LV
Čibej, UroŠ
g_22790_5377798
APS2(63280)_LV
PR16
Čibej, UroŠ
g_22790
14:00
petek 14:00 - 16:00
PR16
Programiranje 2(63278)_LV
Starič, Anže
1. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22653_5377780
P2(63278)_LV
PR16
Starič, Anže
1_BUN-RM
1_BUN-RI
g_22653
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR16
Organizacija in management(63250)_LV
Hovelja, Tomaž
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, Multimedija UN 1. st.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22923_5377741
OiM_LV
PR16
Hovelja, Tomaž
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-MM
3_BUN-RI
g_22923
torek 15:00 - 17:00
PR16
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Žitnik, Slavko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22868_5377694
OIS_LV
PR16
Žitnik, Slavko
1_BUN-RI
g_22868
sreda 15:00 - 17:00
PR16
Računalniški sistemi(63509A)_LV
Vodopivec, Tom
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22641_5377831
RS_LV
PR16
Vodopivec, Tom
1_BM-RI
g_22641
četrtek 15:00 - 17:00
PR16
Programiranje 2(63706)_LV
Kavcic, Alenka
g_22737_5377884
P2_LV
PR16
Kavcic, Alenka
g_22737
16:00
17:00
sreda 17:00 - 18:00
PR16
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22726_5377810
DS_LV
PR16
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22726
18:00
sreda 18:00 - 19:00
PR16
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22728_5377812
DS_LV
PR16
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22728
19:00
20:00
21:00

g_22868
g_22641
g_22809
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
1_BUN-RM
g_22817
1_BUN-RI
2_BUN-RI
g_22744
3_BUN-RI
1_BVS-RI
3_BUN-MM
g_22923
g_22736
g_22737
g_22651
g_22653
g_22775
g_22782
g_22790
g_22706
g_22861
g_22726
g_22728