FRI 2016/2017, letni semester

PR06


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
torek 08:00 - 10:00
PR06
Prevajalniki in navidezni stroji(63722)_LV
Slivnik, Boštjan
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22862_5377938
PNS_LV
PR06
Slivnik, Boštjan
2_BVS-RI
g_22862
četrtek 08:00 - 10:00
PR06
Algoritmi(63508)_LV
Pičulin, Matej
g_22805_5377821
A_LV
PR06
Pičulin, Matej
g_22805
09:00
ponedeljek 09:00 - 11:00
PR06
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Tuta, Jure
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
2. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
g_22699_5377665
RK_LV
PR06
Tuta, Jure
1_BUN-RI
2_BUN-RM
g_22699
petek 09:00 - 11:00
PR06
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Vuk, Martin
g_22779_5377925
OVS_LV
PR06
Vuk, Martin
g_22779
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR06
Programiranje 2(63278)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22654_5377781
P2(63278)_LV
PR06
Poženel, Marko
1_BUN-RI
g_22654
torek 11:00 - 13:00
PR06
Programiranje 2(63278)_LV
Faganeli, Jana
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22662_5377789
P2(63278)_LV
PR06
Faganeli, Jana
1_BUN-RI
g_22662
sreda 11:00 - 13:00
PR06
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Vuk, Martin
g_22777_5377923
OVS_LV
PR06
Vuk, Martin
g_22777
petek 11:00 - 13:00
PR06
Podatkovne baze(63707)_LV
Pičulin, Matej
g_22951_5377890
PB_LV
PR06
Pičulin, Matej
g_22951
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR06
Podatkovne baze(63707)_LV
Šajn, Luka
g_22959_5377898
PB_LV
PR06
Šajn, Luka
g_22959
torek 13:00 - 15:00
PR06
Programiranje 2(63278)_LV
Možina, Martin
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22664_5377791
P2(63278)_LV
PR06
Možina, Martin
1_BUN-RI
g_22664
sreda 13:00 - 15:00
PR06
Programiranje 2(63706)_LV
Berbič, Haris
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22741_5377888
P2_LV
PR06
Berbič, Haris
1_BVS-RI
g_22741
petek 13:00 - 15:00
PR06
Računalniški sistemi(63509)_LV
Faganeli, Jana
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_23636_5377829
RS(63509)_LV
PR06
Faganeli, Jana
1_BM-RI
g_23636
14:00
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR06
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63280)_LV
Sovdat, Blaž
g_22796_5377804
APS2(63280)_LV
PR06
Sovdat, Blaž
g_22796
torek 15:00 - 17:00
PR06
Podatkovno rudarjenje(63765)_LV
Stražar, Martin
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22720_5377977
PR_LV
PR06
Stražar, Martin
2_BVS-RI
g_22720
sreda 15:00 - 17:00
PR06
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Vuk, Martin
g_22773_5377919
OVS_LV
PR06
Vuk, Martin
g_22773
četrtek 15:00 - 17:00
PR06
Tehnologija programske opreme(63256)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22753_5377751
TPO(63256)_LV
PR06
Poženel, Marko
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22753
petek 15:00 - 17:00
PR06
Prevajalniki(63265)_LV
Slivnik, Boštjan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22949_5377763
P(63265)_LV
PR06
Slivnik, Boštjan
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22949
16:00
17:00
ponedeljek 17:00 - 19:00
PR06
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Lavbič, Dejan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22869_5377695
OIS_LV
PR06
Lavbič, Dejan
1_BUN-RI
g_22869
sreda 17:00 - 18:00
PR06
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22727_5377811
DS_LV
PR06
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22727
četrtek 17:00 - 19:00
PR06
Principi programskih jezikov(63220)_LV
Sadikov, Aleksander
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22749_5377731
PPJ_LV
PR06
Sadikov, Aleksander
2_BUN-RI
3_BUN-RI
g_22749
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22805
g_22869
g_22720
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
1_BUN-RI
2_BUN-RI
3_BUN-RI
3_BUN-RM
2_BUN-RM
g_22749
1_BVS-RI
g_23636
g_22753
g_22741
g_22951
g_22959
g_22949
g_22654
g_22773
g_22777
g_22662
g_22779
g_22664
g_22699
g_22862
g_22796
g_22727