FRI 2016/2017, letni semester

PR07


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
četrtek 08:00 - 10:00
PR07
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Tuta, Jure
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22707_5377673
RK_LV
PR07
Tuta, Jure
1_BUN-RI
1_BUN-UI
g_22707
petek 08:00 - 10:00
PR07
Uporabniški vmesniki(63721)_LV
Smrdel, Aleš
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22764_5377930
UV_LV
PR07
Smrdel, Aleš
2_BVS-RI
g_22764
09:00
ponedeljek 09:00 - 11:00
PR07
Interaktivnost in oblikovanje informacij(63527)_LV
Batagelj, Borut
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22717_5377854
IOI_LV
PR07
Batagelj, Borut
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22717
torek 09:00 - 11:00
PR07
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Lampret, Leon
g_22780_5377926
OVS_LV
PR07
Lampret, Leon
g_22780
10:00
četrtek 10:00 - 12:00
PR07
Algoritmi(63508)_LV
Pičulin, Matej
g_22802_5377818
A_LV
PR07
Pičulin, Matej
g_22802
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR07
Operacijski sistemi(63709)_LV
Batagelj, Borut
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22930_5377908
OS(63709)_LV
PR07
Batagelj, Borut
1_BUN-UI
g_22930
sreda 11:00 - 13:00
PR07
Računalniška forenzika(63530)_LV
Fele Žorž, Gašper
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22847_5377858
RF_LV
PR07
Fele Žorž, Gašper
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22847
petek 11:00 - 13:00
PR07
Sodobne metode razvoja programske opreme(63515)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22686_5377839
SMRPO_LV
PR07
Fuerst, Luka
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22686
12:00
torek 12:00 - 14:00
PR07
Testiranje in kakovost(63724)_LV
Rožanc, Igor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22674_5377949
TK_LV
PR07
Rožanc, Igor
2_BVS-RI
g_22674
četrtek 12:00 - 14:00
PR07
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63280)_LV
Mihelič, Jurij
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22798_5377806
APS2(63280)_LV
PR07
Mihelič, Jurij
2_BUN-RI
g_22798
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR07
Tehnologija programske opreme(63256)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22751_5377749
TPO(63256)_LV
PR07
Fuerst, Luka
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22751
sreda 13:00 - 15:00
PR07
Spletne tehnologije(63727)_LV
Jelenc, David
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22645_5377964
ST_LV
PR07
Jelenc, David
2_BVS-RI
g_22645
petek 13:00 - 15:00
PR07
Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov(63262)_LV
Mraz, Miha
Lebar Bajec, Iztok
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Multimedija UN 1. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, Multimedija UN 1. st.
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22837_5377760
ZZRS_LV
PR07
Mraz, Miha
Lebar Bajec, Iztok
1_BM-RI
2_BUN-MM
2_BM-RI
3_BUN-MM
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22837
14:00
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR07
Računalniške tehnologije(63221)_LV
Horvat, Alen
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22946_5377733
RT(63221)_LV
PR07
Horvat, Alen
2_BUN-RI
3_BUN-RI
g_22946
torek 15:00 - 17:00
PR07
Tehnologija programske opreme(63256)_LV
Poženel, Marko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22752_5377750
TPO(63256)_LV
PR07
Poženel, Marko
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22752
sreda 15:00 - 17:00
PR07
Programiranje 2(63706)_LV
Žabkar, Jure
g_22730_5377877
P2_LV
PR07
Žabkar, Jure
g_22730
četrtek 15:00 - 17:00
PR07
Programiranje 2(63278)_LV
Možina, Martin
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22650_5377777
P2(63278)_LV
PR07
Možina, Martin
1_BUN-RI
g_22650
petek 15:00 - 17:00
PR07
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63280)_LV
Čibej, UroŠ
g_22795_5377803
APS2(63280)_LV
PR07
Čibej, UroŠ
g_22795
16:00
17:00
torek 17:00 - 19:00
PR07
Testiranje in kakovost(63724)_LV
Rožanc, Igor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22676_5377951
TK_LV
PR07
Rožanc, Igor
2_BVS-RI
g_22676
sreda 17:00 - 19:00
PR07
Računalniška forenzika(63530)_LV
Fele Žorž, Gašper
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22846_5377857
RF_LV
PR07
Fele Žorž, Gašper
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22846
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22674
g_22676
g_22802
g_22645
g_22686
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
g_22717
g_22846
g_22847
1_BUN-RI
2_BUN-RI
2_BUN-MM
3_BUN-RI
3_BUN-RM
1_BUN-UI
g_22946
3_BUN-MM
g_22730
g_22751
g_22752
g_22837
g_22930
g_22650
g_22780
g_22764
g_22707
g_22795
g_22798