FRI 2016/2017, letni semester

Fuerst, Luka


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
petek 11:00 - 13:00
PR07
Sodobne metode razvoja programske opreme(63515)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22686_5377839
SMRPO_LV
PR07
Fuerst, Luka
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22686
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR07
Tehnologija programske opreme(63256)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22751_5377749
TPO(63256)_LV
PR07
Fuerst, Luka
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22751
14:00
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR08
Programiranje 2(63278)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22667_5377794
P2(63278)_LV
PR08
Fuerst, Luka
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22667
16:00
petek 16:00 - 18:00
PR10
Tehnologija programske opreme(63256)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22754_5377752
TPO(63256)_LV
PR10
Fuerst, Luka
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22754
17:00
ponedeljek 17:00 - 19:00
PR15
Sodobne metode razvoja programske opreme(63515)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22685_5377838
SMRPO_LV
PR15
Fuerst, Luka
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BM-RM
g_22685
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22751
g_22754
1_BUN-MM
1_BUN-RI
2_BM-RM
3_BUN-RI
3_BUN-RM
g_22667
g_22685
g_22686
1_BM-RI
2_BM-RI