FRI 2016/2017, letni semester

PR15


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
petek 08:00 - 10:00
PR15
Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov(63262)_LV
Mraz, Miha
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22836_5377759
ZZRS_LV
PR15
Mraz, Miha
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22836
09:00
torek 09:00 - 11:00
PR15
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
Šega, Gregor
g_23643
OVS_LV
PR15
Šega, Gregor
g_23643
četrtek 09:00 - 11:00
PR15
Računska topologija(63542)_LV
Franc, Aleksandra
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22834_5377864
RT_LV
PR15
Franc, Aleksandra
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22834
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR15
Razvoj informacijskih sistemov(63725)_LV
Zrnec, Aljaž
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22904_5377954
RIS(63725)_LV
PR15
Zrnec, Aljaž
2_BVS-RI
g_22904
torek 11:00 - 13:00
PR15
Podatkovne baze(63707)_LV
Pičulin, Matej
g_22952_5377891
PB_LV
PR15
Pičulin, Matej
g_22952
četrtek 11:00 - 13:00
PR15
Principi programskih jezikov(63220)_LV
Sadikov, Aleksander
g_22745_5377727
PPJ_LV
PR15
Sadikov, Aleksander
g_22745
petek 11:00 - 13:00
PR15
Matematično modeliranje(63219)_LV
Vuk, Martin
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22762_5377723
MM_LV
PR15
Vuk, Martin
2_BUN-RI
3_BUN-RI
g_22762
12:00
13:00
sreda 13:00 - 15:00
PR15
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_LV
VELUŠČEK, Dejan
g_23642
OVS_LV
PR15
VELUŠČEK, Dejan
g_23642
četrtek 13:00 - 15:00
PR15
Algoritmi(63508)_LV
Pičulin, Matej
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22800_5377816
A_LV
PR15
Pičulin, Matej
1_BM-RM
g_22800
14:00
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR15
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Lavbič, Dejan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22870_5377696
OIS_LV
PR15
Lavbič, Dejan
1_BUN-RI
g_22870
torek 15:00 - 17:00
PR15
Aktualno raziskovalno področje I(63545B)_LV
Šubelj, Lovro
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22669_5377868
ARPI_LV
PR15
Šubelj, Lovro
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-RI
g_22669
sreda 15:00 - 17:00
PR15
Principi programskih jezikov(63220)_LV
Sadikov, Aleksander
g_22743_5377725
PPJ_LV
PR15
Sadikov, Aleksander
g_22743
četrtek 15:00 - 17:00
PR15
Matematično modeliranje(63219)_LV
Kink, Peter Marijan
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22760_5377721
MM_LV
PR15
Kink, Peter Marijan
2_BUN-RI
3_BUN-RI
g_22760
16:00
17:00
ponedeljek 17:00 - 19:00
PR15
Sodobne metode razvoja programske opreme(63515)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22685_5377838
SMRPO_LV
PR15
Fuerst, Luka
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BM-RM
g_22685
sreda 17:00 - 18:00
PR15
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22725_5377809
DS_LV
PR15
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22725
18:00
sreda 18:00 - 19:00
PR15
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22724_5377808
DS_LV
PR15
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22724
19:00
20:00
21:00

g_22800
g_22904
g_22870
g_22685
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
g_22760
1_BUN-RI
2_BM-RM
1_BM-RM
g_22743
2_BUN-RI
g_22834
3_BUN-RI
g_22745
g_22762
g_22669
g_23642
g_23643
g_22952
g_22836
g_22724
g_22725