FRI 2016/2017, letni semester

PR08


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
ponedeljek 07:00 - 09:00
PR08
Napredne metode računalniškega vida(63552)_LV
Lukežič, Alan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22689_5377874
NMRV_LV
PR08
Lukežič, Alan
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22689
08:00
torek 08:00 - 10:00
PR08
Brezžična in mobilna omrežja(63259)_LV
Petroni, Mattia
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22894_5377757
BMO_LV
PR08
Petroni, Mattia
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22894
torek 08:00 - 10:00
PR08
Brezžična in mobilna omrežja(63259)_LV
Koprivec, Miran
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22893_5377756
BMO_LV
PR08
Koprivec, Miran
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22893
četrtek 08:00 - 10:00
PR08
Brezžična in mobilna omrežja(63259)_LV
Petroni, Mattia
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22891_5377754
BMO_LV
PR08
Petroni, Mattia
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22891
četrtek 08:00 - 10:00
PR08
Brezžična in mobilna omrežja(63259)_LV
Koprivec, Miran
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22892_5377755
BMO_LV
PR08
Koprivec, Miran
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22892
09:00
ponedeljek 09:00 - 11:00
PR08
Programiranje 2(63278)_LV
Starič, Anže
1. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22652_5377779
P2(63278)_LV
PR08
Starič, Anže
1_BUN-RM
1_BUN-RI
g_22652
sreda 09:00 - 11:00
PR08
Vhodno-izhodne naprave(63728)_LV
Rozman, Robert
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22916_5377969
VIN_LV
PR08
Rozman, Robert
2_BVS-RI
g_22916
petek 09:00 - 11:00
PR08
Operacijski sistemi(63217)_LV
Pesek, Matevž
g_22816_5377718
OS(63217)_LV
PR08
Pesek, Matevž
g_22816
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR08
Uporabniški vmesniki(63721)_LV
Smrdel, Aleš
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22765_5377931
UV_LV
PR08
Smrdel, Aleš
2_BVS-RI
g_22765
torek 11:00 - 13:00
PR08
Razvoj informacijskih sistemov(63725)_LV
Zrnec, Aljaž
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22903_5377953
RIS(63725)_LV
PR08
Zrnec, Aljaž
2_BVS-RI
g_22903
sreda 11:00 - 13:00
PR08
Vhodno-izhodne naprave(63728)_LV
Rozman, Robert
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22915_5377968
VIN_LV
PR08
Rozman, Robert
2_BVS-RI
g_22915
četrtek 11:00 - 13:00
PR08
Programiranje 2(63278)_LV
Berbič, Haris
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22656_5377783
P2(63278)_LV
PR08
Berbič, Haris
1_BUN-RI
g_22656
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR08
Uporabniški vmesniki(63721)_LV
Smrdel, Aleš
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22766_5377932
UV_LV
PR08
Smrdel, Aleš
2_BVS-RI
g_22766
torek 13:00 - 15:00
PR08
Računalniški sistemi(63509)_LV
Vodopivec, Tom
g_23644
RS(63509)_LV
PR08
Vodopivec, Tom
g_23644
14:00
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR08
Programiranje 2(63278)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22667_5377794
P2(63278)_LV
PR08
Fuerst, Luka
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22667
torek 15:00 - 17:00
PR08
Programiranje 2(63278)_LV
Isaković, Alja
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22658_5377785
P2(63278)_LV
PR08
Isaković, Alja
1_BUN-RI
g_22658
sreda 15:00 - 17:00
PR08
Programiranje 2(63278)_LV
Možina, Martin
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22655_5377782
P2(63278)_LV
PR08
Možina, Martin
1_BUN-RI
g_22655
četrtek 15:00 - 19:00
PR08
Tehnične veščine(63284B)_LV
Čehovin Zajc, Luka
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22818_5377813
TV_LV
PR08
Čehovin Zajc, Luka
2_BUN-RI
3_BUN-RI
g_22818
16:00
17:00
torek 17:00 - 19:00
PR08
Principi programskih jezikov(63220)_LV
Poberžnik, Matevž
g_22746_5377728
PPJ_LV
PR08
Poberžnik, Matevž
g_22746
sreda 17:00 - 19:00
PR08
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Žitnik, Slavko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22867_5377693
OIS_LV
PR08
Žitnik, Slavko
1_BUN-RI
g_22867
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22818
g_22903
g_22867
g_22915
g_22916
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
g_22816
1_BUN-RM
1_BUN-MM
1_BUN-RI
2_BUN-RI
3_BUN-RI
3_BUN-RM
g_22746
g_22689
g_23644
g_22891
g_22892
g_22893
g_22894
g_22652
g_22655
g_22656
g_22658
g_22667
g_22765
g_22766