FRI 2016/2017, letni semester

PR10


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
ponedeljek 07:00 - 09:00
PR10
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Tuta, Jure
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
2. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
g_22700_5377666
RK_LV
PR10
Tuta, Jure
1_BUN-RI
2_BUN-RM
g_22700
sreda 07:00 - 09:00
PR10
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Košir, Domen
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22708_5377674
RK_LV
PR10
Košir, Domen
1_BUN-RI
g_22708
petek 07:00 - 09:00
PR10
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63280)_LV
Čibej, UroŠ
g_22797_5377805
APS2(63280)_LV
PR10
Čibej, UroŠ
g_22797
08:00
09:00
torek 09:00 - 11:00
PR10
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Lavbič, Dejan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22865_5377691
OIS_LV
PR10
Lavbič, Dejan
1_BUN-RI
g_22865
četrtek 09:00 - 11:00
PR10
Programiranje 2(63278)_LV
Žabkar, Jure
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22659_5377786
P2(63278)_LV
PR10
Žabkar, Jure
1_BUN-RI
g_22659
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR10
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63280)_LV
Čibej, UroŠ
g_22788_5377796
APS2(63280)_LV
PR10
Čibej, UroŠ
g_22788
torek 11:00 - 13:00
PR10
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Lavbič, Dejan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22874_5377700
OIS_LV
PR10
Lavbič, Dejan
1_BUN-RI
g_22874
sreda 11:00 - 13:00
PR10
Operacijski sistemi(63217)_LV
Pesek, Matevž
g_22811_5377713
OS(63217)_LV
PR10
Pesek, Matevž
g_22811
četrtek 11:00 - 13:00
PR10
Operacijski sistemi(63217)_LV
Pesek, Matevž
g_22808_5377710
OS(63217)_LV
PR10
Pesek, Matevž
g_22808
petek 11:00 - 13:00
PR10
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63280)_LV
Mihelič, Jurij
g_22793_5377801
APS2(63280)_LV
PR10
Mihelič, Jurij
g_22793
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR10
Programiranje 2(63278)_LV
Starič, Anže
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22666_5377793
P2(63278)_LV
PR10
Starič, Anže
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22666
torek 13:00 - 15:00
PR10
Principi programskih jezikov(63220)_LV
Sadikov, Aleksander
g_22748_5377730
PPJ_LV
PR10
Sadikov, Aleksander
g_22748
sreda 13:00 - 15:00
PR10
Programiranje 2(63278)_LV
Isaković, Alja
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22661_5377788
P2(63278)_LV
PR10
Isaković, Alja
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22661
14:00
petek 14:00 - 16:00
PR10
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Tuta, Jure
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22704_5377670
RK_LV
PR10
Tuta, Jure
1_BUN-RI
g_22704
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR10
Programiranje 2(63706)_LV
Žabkar, Jure
g_22735_5377882
P2_LV
PR10
Žabkar, Jure
g_22735
torek 15:00 - 17:00
PR10
Uporabniški vmesniki(63721)_LV
Smrdel, Aleš
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22768_5377934
UV_LV
PR10
Smrdel, Aleš
2_BVS-RI
g_22768
sreda 15:00 - 17:00
PR10
Aktualno raziskovalno področje II(63546E)_LV
Pejović, Veljko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22843_5377872
ARPI_LV
PR10
Pejović, Veljko
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-RI
2_BM-RM
g_22843
četrtek 15:00 - 17:00
PR10
Numerična matematika(63522)_LV
Vuk, Martin
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22786_5377842
NM(63522)_LV
PR10
Vuk, Martin
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22786
16:00
petek 16:00 - 18:00
PR10
Tehnologija programske opreme(63256)_LV
Fuerst, Luka
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22754_5377752
TPO(63256)_LV
PR10
Fuerst, Luka
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22754
17:00
ponedeljek 17:00 - 19:00
PR10
Obvladovanje informatike(63526)_LV
Hovelja, Tomaž
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22927_5377849
OI_LV
PR10
Hovelja, Tomaž
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22927
torek 17:00 - 19:00
PR10
Razvoj informacijskih sistemov(63725)_LV
Zrnec, Aljaž
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22905_5377955
RIS(63725)_LV
PR10
Zrnec, Aljaž
2_BVS-RI
g_22905
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22905
g_22865
g_22874
g_22786
g_22808
g_22927
2_BM-RI
g_22811
1_BM-RI
2_BVS-RI
1_BUN-MM
1_BUN-RI
1_BM-RM
2_BM-RM
3_BUN-RI
2_BUN-RM
g_22748
g_22843
g_22735
g_22754
g_22659
g_22661
g_22666
g_22700
g_22788
g_22768
g_22704
g_22793
g_22708
g_22797