FRI 2016/2017, letni semester

Batagelj, Borut


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
torek 08:00 - 10:00
PR05
Produkcija multimedijskih gradiv(63726)_LV
Batagelj, Borut
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22907_5377957
PMG_LV
PR05
Batagelj, Borut
2_BVS-RI
g_22907
09:00
ponedeljek 09:00 - 11:00
PR07
Interaktivnost in oblikovanje informacij(63527)_LV
Batagelj, Borut
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22717_5377854
IOI_LV
PR07
Batagelj, Borut
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22717
sreda 09:00 - 12:00
Diplomska soba
Zagovori diplomskih nalog
Lavbič, Dejan
Batagelj, Borut
Rupnik, Rok
Zrnec, Aljaž
Mramor-Kosta, Neža
Trebar, Mira
Boben, Marko
Bratko, Ivan
Kavcic, Alenka
Šubelj, Lovro
Demšar, Janez
g_23650
Zagovori
DS
Lavbič, Dejan
Batagelj, Borut
Rupnik, Rok
Zrnec, Aljaž
Mramor-Kosta, Neža
Trebar, Mira
Boben, Marko
Bratko, Ivan
Kavcic, Alenka
Šubelj, Lovro
Demšar, Janez
g_23650
10:00
torek 10:00 - 12:00
PR05
Produkcija multimedijskih gradiv(63726)_LV
Batagelj, Borut
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22908_5377958
PMG_LV
PR05
Batagelj, Borut
2_BVS-RI
g_22908
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR07
Operacijski sistemi(63709)_LV
Batagelj, Borut
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22930_5377908
OS(63709)_LV
PR07
Batagelj, Borut
1_BUN-UI
g_22930
četrtek 11:00 - 13:00
PR12
Interaktivnost in oblikovanje informacij(63527)_LV
Batagelj, Borut
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22715_5377852
IOI_LV
PR12
Batagelj, Borut
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-RI
g_22715
12:00
torek 12:00 - 14:00
PR17
Interaktivnost in oblikovanje informacij(63527)_LV
Batagelj, Borut
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22716_5377853
IOI_LV
PR17
Batagelj, Borut
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-RI
g_22716
13:00
14:00
četrtek 14:00 - 17:00
P03
Produkcija multimedijskih gradiv(63726)_P
Batagelj, Borut
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22906_5377956
PMG_P
P03
Batagelj, Borut
2_BVS-RI
g_22906
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Batagelj, Borut
Jaklič, Aleš
g_22936_5377914
OS(63709)_LV
PR09
Batagelj, Borut
Jaklič, Aleš
g_22936
torek 15:00 - 17:00
PR05
Produkcija multimedijskih gradiv(63726)_LV
Batagelj, Borut
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22909_5377959
PMG_LV
PR05
Batagelj, Borut
2_BVS-RI
g_22909
16:00
17:00
četrtek 17:00 - 19:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Batagelj, Borut
Klemenc, Bojan
g_22934_5377912
OS(63709)_LV
PR09
Batagelj, Borut
Klemenc, Bojan
g_22934
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22715
g_22716
g_22717
2_BM-RI
g_23650
1_BM-RM
g_22906
g_22907
g_22908
g_22909
1_BUN-UI
g_22930
g_22934
1_BM-RI
g_22936
2_BVS-RI