FRI 2016/2017, letni semester

PR05


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
torek 08:00 - 10:00
PR05
Produkcija multimedijskih gradiv(63726)_LV
Batagelj, Borut
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22907_5377957
PMG_LV
PR05
Batagelj, Borut
2_BVS-RI
g_22907
09:00
sreda 09:00 - 11:00
PR05
Osnove oblikovanja(63271)_LV
Meden, Blaž
g_22695_5377772
OO_LV
PR05
Meden, Blaž
g_22695
petek 09:00 - 11:00
PR05
Diskretna matematika(63532)_LV
Boben, Marko
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22921_5377861
DM_LV
PR05
Boben, Marko
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22921
10:00
torek 10:00 - 12:00
PR05
Produkcija multimedijskih gradiv(63726)_LV
Batagelj, Borut
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22908_5377958
PMG_LV
PR05
Batagelj, Borut
2_BVS-RI
g_22908
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR05
Osnove oblikovanja(63271)_LV
Bovcon, Narvika
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22697_5377774
OO_LV
PR05
Bovcon, Narvika
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22697
sreda 11:00 - 13:00
PR05
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63280)_LV
Mihelič, Jurij
g_22792_5377800
APS2(63280)_LV
PR05
Mihelič, Jurij
g_22792
četrtek 11:00 - 13:00
PR05
Osnove oblikovanja(63271)_LV
Meden, Blaž
g_22694_5377771
OO_LV
PR05
Meden, Blaž
g_22694
petek 11:00 - 13:00
PR05
Osnove oblikovanja(63271)_LV
Meden, Blaž
2. letnik, Multimedija UN 1. st.
g_22692_5377769
OO_LV
PR05
Meden, Blaž
2_BUN-MM
g_22692
12:00
torek 12:00 - 14:00
PR05
Osnove oblikovanja(63271)_LV
Meden, Blaž
g_22696_5377773
OO_LV
PR05
Meden, Blaž
g_22696
13:00
sreda 13:00 - 15:00
PR05
Matematično modeliranje(63219)_LV
Franetič, Damir
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22761_5377722
MM_LV
PR05
Franetič, Damir
2_BUN-RI
3_BUN-RI
g_22761
14:00
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR05
Odkrivanje znanj iz podatkov(63525)_LV
Tanko, Vesna
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22899_5377847
OZIP(63525)_LV
PR05
Tanko, Vesna
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-RI
2_BM-RM
g_22899
torek 15:00 - 17:00
PR05
Produkcija multimedijskih gradiv(63726)_LV
Batagelj, Borut
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22909_5377959
PMG_LV
PR05
Batagelj, Borut
2_BVS-RI
g_22909
četrtek 15:00 - 17:00
PR05
Organizacija in management(63250)_LV
Hovelja, Tomaž
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22925_5377743
OiM_LV
PR05
Hovelja, Tomaž
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RI
g_22925
petek 15:00 - 17:00
PR05
Odkrivanje znanj iz podatkov(63525)_LV
Tanko, Vesna
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22896_5377844
OZIP(63525)_LV
PR05
Tanko, Vesna
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22896
16:00
17:00
torek 17:00 - 19:00
PR05
Osnove oblikovanja(63271)_LV
Meden, Blaž
g_22693_5377770
OO_LV
PR05
Meden, Blaž
g_22693
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22907
g_22908
g_22909
g_22896
g_22899
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
1_BM-RM
2_BM-RM
g_22761
g_22921
2_BUN-RI
2_BUN-MM
3_BUN-RI
3_BUN-RM
g_22925
g_22692
g_22693
g_22694
g_22695
g_22696
g_22697
g_22792