FRI 2016/2017, letni semester

PR09


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
ponedeljek 07:00 - 09:00
PR09
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Ilc, Nejc
Vodopivec, Tom
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
g_22856_5377685
ARS_LV
PR09
Ilc, Nejc
Vodopivec, Tom
1_BUN-MM
g_22856
torek 07:00 - 09:00
PR09
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Janež, Miha
Vodopivec, Tom
g_22852_5377681
ARS_LV
PR09
Janež, Miha
Vodopivec, Tom
g_22852
petek 07:00 - 09:00
PR09
Računalniški sistemi(63509)_LV
Faganeli, Jana
Vodopivec, Tom
g_23634_5377827
RS(63509)_LV
PR09
Faganeli, Jana
Vodopivec, Tom
g_23634
08:00
09:00
ponedeljek 09:00 - 11:00
PR09
Osnove informacijskih sistemov(63215)_LV
Lavbič, Dejan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22873_5377699
OIS_LV
PR09
Lavbič, Dejan
1_BUN-RI
g_22873
torek 09:00 - 11:00
PR09
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Janež, Miha
Vodopivec, Tom
g_22851_5377680
ARS_LV
PR09
Janež, Miha
Vodopivec, Tom
g_22851
četrtek 09:00 - 11:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Jaklič, Aleš
Emeršič, Žiga
g_22935_5377913
OS(63709)_LV
PR09
Jaklič, Aleš
Emeršič, Žiga
g_22935
petek 09:00 - 11:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Klemenc, Bojan
Emeršič, Žiga
g_22933_5377911
OS(63709)_LV
PR09
Klemenc, Bojan
Emeršič, Žiga
g_22933
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
PR09
Teorija informacij in sistemov(63216)_LV
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22682_5377707
TIS_LV
PR09
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2_BUN-RI
g_22682
torek 11:00 - 13:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Klemenc, Bojan
Jaklič, Aleš
g_22932_5377910
OS(63709)_LV
PR09
Klemenc, Bojan
Jaklič, Aleš
g_22932
sreda 11:00 - 13:00
PR09
Računalniške komunikacije(63708)_LV
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22943_5377905
RK(63708)_LV
PR09
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1_BVS-RI
g_22943
četrtek 11:00 - 13:00
PR09
Teorija informacij in sistemov(63216)_LV
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22680_5377705
TIS_LV
PR09
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2_BUN-RI
g_22680
petek 11:00 - 13:00
PR09
Teorija informacij in sistemov(63216)_LV
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22683_5377708
TIS_LV
PR09
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2_BUN-RI
g_22683
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR09
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Ilc, Nejc
Vodopivec, Tom
g_22858_5377687
ARS_LV
PR09
Ilc, Nejc
Vodopivec, Tom
g_22858
torek 13:00 - 15:00
PR09
Teorija informacij in sistemov(63216)_LV
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22681_5377706
TIS_LV
PR09
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2_BUN-RI
g_22681
sreda 13:00 - 15:00
PR09
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Janež, Miha
Vodopivec, Tom
g_22855_5377684
ARS_LV
PR09
Janež, Miha
Vodopivec, Tom
g_22855
14:00
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Batagelj, Borut
Jaklič, Aleš
g_22936_5377914
OS(63709)_LV
PR09
Batagelj, Borut
Jaklič, Aleš
g_22936
torek 15:00 - 17:00
PR09
Računalniški sistemi(63509)_LV
Faganeli, Jana
Vodopivec, Tom
g_23635_5377828
RS(63509)_LV
PR09
Faganeli, Jana
Vodopivec, Tom
g_23635
sreda 15:00 - 17:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Klemenc, Bojan
Emeršič, Žiga
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22937_5377915
OS(63709)_LV
PR09
Klemenc, Bojan
Emeršič, Žiga
1_BVS-RI
g_22937
četrtek 15:00 - 17:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Klemenc, Bojan
Jaklič, Aleš
g_22931_5377909
OS(63709)_LV
PR09
Klemenc, Bojan
Jaklič, Aleš
g_22931
16:00
17:00
ponedeljek 17:00 - 20:00
PR09
Računalniška podpora oblikovanju II (ALUO)(90069)_LV
Bohak, Ciril
g_22783_5377979
RPOII_LV
PR09
Bohak, Ciril
g_22783
torek 17:00 - 19:00
PR09
Brezžična senzorska omrežja(63511)_LV
Janež, Miha
Ricciato, Fabio
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_23631
BSO_LV
PR09
Janež, Miha
Ricciato, Fabio
1_BM-RI
2_BM-RI
g_23631
sreda 17:00 - 19:00
PR09
Računalniške komunikacije(63708)_LV
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22942_5377904
RK(63708)_LV
PR09
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1_BVS-RI
g_22942
četrtek 17:00 - 19:00
PR09
Operacijski sistemi(63709)_LV
Batagelj, Borut
Klemenc, Bojan
g_22934_5377912
OS(63709)_LV
PR09
Batagelj, Borut
Klemenc, Bojan
g_22934
18:00
19:00
sreda 19:00 - 21:00
PR09
Računalniške komunikacije(63708)_LV
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22940_5377902
RK(63708)_LV
PR09
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1_BVS-RI
g_22940
20:00
21:00

g_22855
g_22856
g_22858
g_22873
g_22680
g_22681
g_22682
g_22683
g_22783
1_BM-RI
2_BM-RI
1_BUN-MM
1_BUN-RI
2_BUN-RI
1_BVS-RI
g_23634
g_23635
g_23631
g_22940
g_22942
g_22943
g_22931
g_22932
g_22933
g_22934
g_22935
g_22936
g_22937
g_22851
g_22852