FRI 2016/2017, letni semester

P03


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
ponedeljek 08:00 - 11:00
P03
Numerična matematika(63522)_P
Orel, Bojan
1. letnik, PEDAGOŠKO RAČ. IN INF. MAG-II. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, PEDAGOŠKO RAČ. IN INF. MAG-II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22785_5377841
NM(63522)_P
P03
Orel, Bojan
1_BM-PRI
1_BM-RI
2_BM-PRI
2_BM-RI
g_22785
09:00
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 14:00
P03
Interaktivnost in oblikovanje informacij(63527)_P
Solina, Franc
1. letnik, PEDAGOŠKO RAČ. IN INF. MAG-II. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, PEDAGOŠKO RAČ. IN INF. MAG-II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22714_5377851
IOI_P
P03
Solina, Franc
1_BM-PRI
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-PRI
2_BM-RI
2_BM-RM
g_22714
torek 11:00 - 14:00
P03
Algoritmi(63508A)_P
Brodnik, Andrej
1. letnik, PEDAGOŠKO RAČ. IN INF. MAG-II. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, PEDAGOŠKO RAČ. IN INF. MAG-II. st.
g_22755_5377823
A_P
P03
Brodnik, Andrej
1_BM-PRI
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-PRI
g_22755
sreda 11:00 - 14:00
P03
Odkrivanje znanj iz podatkov(63525)_P
Zupan, Blaž
1. letnik, PEDAGOŠKO RAČ. IN INF. MAG-II. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, PEDAGOŠKO RAČ. IN INF. MAG-II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22895_5377843
OZIP(63525)_P
P03
Zupan, Blaž
1_BM-PRI
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-PRI
2_BM-RI
2_BM-RM
g_22895
četrtek 11:00 - 14:00
P03
Vhodno-izhodne naprave(63728)_P
Škraba, Igor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22914_5377967
VIN_P
P03
Škraba, Igor
2_BVS-RI
g_22914
petek 11:00 - 14:00
P03
Organizacija in management(63250)_P
Hovelja, Tomaž
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, Multimedija UN 1. st.
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22922_5377740
OiM_P
P03
Hovelja, Tomaž
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-MM
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22922
12:00
13:00
14:00
sreda 14:00 - 16:00
P03
Odkrivanje znanj iz podatkov(63525)_LV
Tanko, Vesna
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22898_5377846
OZIP(63525)_LV
P03
Tanko, Vesna
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22898
četrtek 14:00 - 17:00
P03
Produkcija multimedijskih gradiv(63726)_P
Batagelj, Borut
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22906_5377956
PMG_P
P03
Batagelj, Borut
2_BVS-RI
g_22906
15:00
16:00
ponedeljek 16:00 - 19:00
P03
Seminar 2 in Seminar 4
Bosnić, Zoran
1. letnik, RAČUNALNIŠ. IN INF. DR-III ST.
2. letnik, RAČUNALNIŠ. IN INF. DR-III ST.
g_23647
S2S4
P03
Bosnić, Zoran
1_BDR-RI
2_BDR-RI
g_23647
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

1_BDR-RI
2_BDR-RI
2_BM-PRI
1_BM-PRI
g_23647
1_BM-RM
2_BM-RM
2_BVS-RI
g_22755
g_22906
3_BUN-RI
3_BUN-RM
g_22914
3_BUN-MM
g_22785
g_22895
g_22922
g_22898
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22714