FRI 2016/2017, letni semester

Starič, Anže


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
09:00
ponedeljek 09:00 - 11:00
PR08
Programiranje 2(63278)_LV
Starič, Anže
1. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22652_5377779
P2(63278)_LV
PR08
Starič, Anže
1_BUN-RM
1_BUN-RI
g_22652
10:00
11:00
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR10
Programiranje 2(63278)_LV
Starič, Anže
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22666_5377793
P2(63278)_LV
PR10
Starič, Anže
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22666
14:00
petek 14:00 - 16:00
PR16
Programiranje 2(63278)_LV
Starič, Anže
1. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22653_5377780
P2(63278)_LV
PR16
Starič, Anže
1_BUN-RM
1_BUN-RI
g_22653
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

1_BUN-RM
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22666
g_22652
g_22653