FRI 2016/2017, letni semester

Šajn, Luka


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
ponedeljek 13:00 - 15:00
PR06
Podatkovne baze(63707)_LV
Šajn, Luka
g_22959_5377898
PB_LV
PR06
Šajn, Luka
g_22959
14:00
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
PR12
Podatkovne baze(63707)_LV
Šajn, Luka
g_22953_5377892
PB_LV
PR12
Šajn, Luka
g_22953
sreda 15:00 - 17:00
PR14
Podatkovne baze(63707)_LV
Šajn, Luka
g_22954_5377893
PB_LV
PR14
Šajn, Luka
g_22954
četrtek 15:00 - 17:00
PR14
Podatkovne baze(63707)_LV
Šajn, Luka
g_22955_5377894
PB_LV
PR14
Šajn, Luka
g_22955
16:00
17:00
sreda 17:00 - 18:00
PR15
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22725_5377809
DS_LV
PR15
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22725
sreda 17:00 - 18:00
PR16
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22726_5377810
DS_LV
PR16
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22726
sreda 17:00 - 18:00
PR06
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22727_5377811
DS_LV
PR06
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22727
18:00
sreda 18:00 - 19:00
PR16
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22728_5377812
DS_LV
PR16
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22728
sreda 18:00 - 19:00
PR15
Diplomski seminar(63281)_LV
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22724_5377808
DS_LV
PR15
Šajn, Luka
Jaklič, Aleš
3_BUN-RI
g_22724
19:00
20:00
21:00

g_22953
g_22954
g_22955
3_BUN-RI
g_22959
g_22724
g_22725
g_22726
g_22727
g_22728