FRI 2017/2018, zimski semester, 1. teden

Kink, Peter Marijan


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
torek 08:00 - 10:00
PR06
Verjetnost in statistika(63213)_LV
Kink, Peter Marijan
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 10
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 3
63213 padalci, LV, skupina 21
VS(63213)_LV
PR06
Kink, Peter Marijan
2_BUN-RI_LV_10
2_BUN-RI_LV_03
63213_PAD_LV_21
četrtek 08:00 - 10:00
PR15
Verjetnost in statistika(63213)_LV
Kink, Peter Marijan
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 2
63213 padalci, LV, skupina 2
63213 padalci, LV, skupina 20
VS(63213)_LV
PR15
Kink, Peter Marijan
2_BUN-RI_LV_02
63213_PAD_LV_02
63213_PAD_LV_20
09:00
10:00
torek 10:00 - 12:00
PR14
Verjetnost in statistika(63213)_LV
Kink, Peter Marijan
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 7
63213 padalci, LV, skupina 7
VS(63213)_LV
PR14
Kink, Peter Marijan
2_BUN-RI_LV_07
63213_PAD_LV_07
11:00
sreda 11:00 - 13:00
PR16
Verjetnost in statistika(63213)_LV
Kink, Peter Marijan
63213 padalci, LV, skupina 10
63213 padalci, LV, skupina 11
63213 padalci, LV, skupina 12
63213 padalci, LV, skupina 3
63213 padalci, LV, skupina 8
63213 padalci, LV, skupina 9
VS(63213)_LV
PR16
Kink, Peter Marijan
63213_PAD_LV_10
63213_PAD_LV_11
63213_PAD_LV_12
63213_PAD_LV_03
63213_PAD_LV_08
63213_PAD_LV_09
12:00
torek 12:00 - 14:00
PR08
Numerične metode(63742)_LV
Kink, Peter Marijan
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Numerične metode, LV, skupina 1
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Numerične metode, LV, skupina 2
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Numerične metode, LV, skupina 3
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Numerične metode, LV, skupina 4
63742 padalci, LV, skupina 1
63742 padalci, LV, skupina 2
63742 padalci, LV, skupina 3
NM(63742)_LV
PR08
Kink, Peter Marijan
3_BVS-RI_NM(63742)_LV_01
3_BVS-RI_NM(63742)_LV_02
3_BVS-RI_NM(63742)_LV_03
3_BVS-RI_NM(63742)_LV_04
63742_PAD_LV_01
63742_PAD_LV_02
63742_PAD_LV_03
13:00
sreda 13:00 - 15:00
PR16
Verjetnost in statistika(63213)_LV
Kink, Peter Marijan
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 8
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 9
VS(63213)_LV
PR16
Kink, Peter Marijan
2_BUN-RI_LV_08
2_BUN-RI_LV_09
14:00
15:00
sreda 15:00 - 17:00
PR10
Verjetnost in statistika(63213)_LV
Kink, Peter Marijan
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 4
63213 padalci, LV, skupina 4
VS(63213)_LV
PR10
Kink, Peter Marijan
2_BUN-RI_LV_04
63213_PAD_LV_04
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

63213_PAD_LV_02
63213_PAD_LV_03
63213_PAD_LV_04
2_BUN-RI_LV_02
63213_PAD_LV_20
63213_PAD_LV_21
3_BVS-RI_NM(63742)_LV_01
63213_PAD_LV_07
3_BVS-RI_NM(63742)_LV_02
3_BVS-RI_NM(63742)_LV_03
3_BVS-RI_NM(63742)_LV_04
63213_PAD_LV_10
2_BUN-RI_LV_03
63213_PAD_LV_11
63213_PAD_LV_12
63213_PAD_LV_08
2_BUN-RI_LV_07
63213_PAD_LV_09
2_BUN-RI_LV_08
63742_PAD_LV_01
63742_PAD_LV_02
63742_PAD_LV_03
2_BUN-RI_LV_09
2_BUN-RI_LV_04
2_BUN-RI_LV_10