FRI 2017/2018, zimski semester, 1. teden

PA


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
sreda 08:00 - 11:00
PA
Izračunljivost in računska zahtevnost(63283)_P
Robič, Borut
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni
2. letnik, Računalništvo in matematika, prva stopnja: univerzitetni
63283 padalci
IRZ_P
PA
Robič, Borut
2_BUN-RI
2_BUN-RM
63283_PAD
četrtek 08:00 - 11:00
PA
Osnove digitalnih vezij(63204)_P
Zimic, Nikolaj
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni
1. letnik, Računalništvo in matematika, prva stopnja: univerzitetni
63204 padalci
ODV_P
PA
Zimic, Nikolaj
1_BUN-RI
1_BUN-RM
63204_PAD
petek 08:00 - 11:00
PA
Diskretne strukture(63705)_P
Klavžar, Sandi
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni
1. letnik, Upravna informatika, prva stopnja: univerzitetni, Diskretne strukture
2. letnik, Upravna informatika, prva stopnja: univerzitetni, Diskretne strukture
63705 padalci
DS(63705)_P
PA
Klavžar, Sandi
1_BVS-RI
1_BUN-UI_DS(63705)
2_BUN-UI_DS(63705)
63705_PAD
09:00
10:00
11:00
sreda 11:00 - 14:00
PA
Diskretne strukture(63203)_P
Fijavž, Gašper
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni
63203 padalci
DS(63203)_P
PA
Fijavž, Gašper
1_BUN-RI
63203_PAD
četrtek 11:00 - 14:00
PA
Osnove podatkovnih baz(63208)_P
Bajec, Marko
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni
2. letnik, Računalništvo in matematika, prva stopnja: univerzitetni
2. letnik, Upravna informatika, prva stopnja: univerzitetni
63208 padalci
OPB_P
PA
Bajec, Marko
2_BUN-RI
2_BUN-RM
2_BUN-UI
63208_PAD
petek 11:00 - 14:00
PA
Osnove programiranja, predavanje
Trebar, Mira
90067 padalci
OP(90067)_P
PA
Trebar, Mira
90067_PAD
12:00
13:00
14:00
sreda 14:00 - 17:00
PA
Osnove matematične analize(63202)_P
Mramor-Kosta, Neža
1. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni
63202 padalci
OMA_P
PA
Mramor-Kosta, Neža
1_BUN-MM
1_BUN-RI
63202_PAD
četrtek 14:00 - 17:00
PA
Programiranje 1(63277)_P
Mahnič, Viljan
1. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni
1. letnik, Računalništvo in matematika, prva stopnja: univerzitetni
63277 padalci
P1_P
PA
Mahnič, Viljan
1_BUN-MM
1_BUN-RI
1_BUN-RM
63277_PAD
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

63202_PAD
90067_PAD
63283_PAD
2_BUN-UI
1_BVS-RI
63204_PAD
2_BUN-UI_DS(63705)
1_BUN-UI_DS(63705)
63277_PAD
1_BUN-MM
1_BUN-RM
1_BUN-RI
63705_PAD
63208_PAD
2_BUN-RM
63203_PAD
2_BUN-RI