FRI 2023/2024, zimski semester-1-12 P21
Show only lectures
Show only lab work
Show lectures and lab work
Export to calendar
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
IPIRI(63749)_P | P
ponedeljek 08:00 - 13:00
P21
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike(63749B)_P
Špetič, Aleš
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
63749B padalci
UR_LV | LV
ponedeljek 14:00 - 16:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Dobrevski, Matej
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 5
63701 padalci, LV, skupina 1
DS(63203)_AV | AV
torek 12:00 - 14:00
P21
Diskretne strukture(63203)_AV
Franetič, Damir
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 1
DS(63705)_AV | AV
torek 14:00 - 16:00
P21
Diskretne strukture(63705)_AV
Žajdela, Gašper
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 2
M_AV | AV
torek 08:00 - 10:00
P21
Matematika(63704)_AV
Lemež, Boštjan
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 4
OMA_AV | AV
torek 10:00 - 12:00
P21
Osnove matematične analize(63202)_AV
Kink, Peter Marijan
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 5
ITD_P | P
sreda 09:00 - 12:00
P21
Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba(63286)_P
Oblak, Tanja
PUŠNIK, Maruša
2. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni
63286 padalci
TUP_P | P
sreda 12:00 - 15:00
P21
Tehnologija upravljanja podatkov(63226)_P
Kukar, Matjaž
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Tehnologija upravljanja podatkov
3. letnik, Upravna informatika, prva stopnja: univerzitetni
63226 padalci
DS(63705)_AV | AV
četrtek 13:00 - 15:00
P21
Diskretne strukture(63705)_AV
Šteblaj, Matija
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 3
OMA_AV | AV
četrtek 08:00 - 10:00
P21
Osnove matematične analize(63202)_AV
ŽELJKO, Matjaž
1. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 2
1. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 3
UPV_LV | LV
četrtek 15:00 - 17:00
P21
Uvod v podatkovne vede(63565)_LV
Žitnik, Slavko
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Podatkovne vede, LV, skupina 1
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Podatkovne vede, LV, skupina 2
UR_LV | LV
četrtek 11:00 - 13:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Dobrevski, Matej
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 16
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 4
DS(63203)_AV | AV
petek 14:00 - 16:00
P21
Diskretne strukture(63203)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 3
DS(63203)_AV | AV
petek 12:00 - 14:00
P21
Diskretne strukture(63203)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 4
DS(63203)_AV | AV
petek 10:00 - 12:00
P21
Diskretne strukture(63203)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 7
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 8
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 9
63203 padalci, AV, skupina 1
63203 padalci, AV, skupina 2
63203 padalci, AV, skupina 3
63203 padalci, AV, skupina 4
63203 padalci, AV, skupina 5
63203 padalci, AV, skupina 6
63203 padalci, AV, skupina 7
63203 padalci, AV, skupina 8
63203 padalci, AV, skupina 9
OPB_LV | LV
petek 08:00 - 10:00
P21
Osnove podatkovnih baz(63208)_LV
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 10
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 4
1_BMA-RI-PV_LV_01
1_BMA-RI-PV_LV_02
1_BUN-ML_AV_02
1_BUN-ML_AV_03
1_BUN-RI_AV_01
1_BUN-RI_AV_03
1_BUN-RI_AV_04
1_BUN-RI_AV_05
1_BUN-RI_AV_07
1_BUN-RI_AV_08
1_BUN-RI_AV_09
1_BVS-RI_AV_02
1_BVS-RI_AV_03
1_BVS-RI_AV_04
1_BVS-RI_LV_04
1_BVS-RI_LV_05
1_BVS-RI_LV_16
2_BUN-ML
2_BUN-RI_LV_04
2_BUN-RI_LV_10
2_BVS-RI_IPIRI(63749B)
3_BUN-RI_TUP(63226)
3_BUN-UI
3_BVS-RI_IPIRI(63749B)
63203_PAD_AV_01
63203_PAD_AV_02
63203_PAD_AV_03
63203_PAD_AV_04
63203_PAD_AV_05
63203_PAD_AV_06
63203_PAD_AV_07
63203_PAD_AV_08
63203_PAD_AV_09
63226_PAD
63286_PAD
63701_PAD_LV_01
63749B_PAD