FRI 2022/2023, zimski semester-1-1 P21
Show only lectures
Show only lab work
Show lectures and lab work
Export to calendar
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
IPIRI(63749)_P | P
ponedeljek 08:00 - 13:00
P21
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike(63749B)_P
Špetič, Aleš
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
63749B padalci
Skupina realizatije
OS(63741)_LV | LV
ponedeljek 18:00 - 20:00
P21
Odločitveni sistemi(63741)_LV
Možina, Martin
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Odločitveni sistemi, LV, skupina 1
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Odločitveni sistemi, LV, skupina 4
Skupina realizatije
TINR_P | P
ponedeljek 13:00 - 16:00
P21
Tehnologija iger in navidezna resničnost(63740)_P
Peer, Peter
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Tehnologija iger in navidezna resničnost
63740 padalci
Skupina realizatije
EiP(63248)_AV | AV
torek 12:00 - 14:00
P21
Ekonomika in podjetništvo(63248)_AV
Hovelja, Tomaž
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Ekonomika in podjetništvo, AV, skupina 1
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Ekonomika in podjetništvo, AV, skupina 2
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Ekonomika in podjetništvo, AV, skupina 3
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Ekonomika in podjetništvo, AV, skupina 4
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Ekonomika in podjetništvo, AV, skupina 5
63248 padalci, AV, skupina 15
63248 padalci, AV, skupina 16
63248 padalci, AV, skupina 20
Skupina realizatije
IVZ_P | P
torek 15:00 - 18:00
P21
Informacijska varnost in zasebnost(63521)_P
Trček, Denis
1. letnik, Multimedija, druga stopnja: magistrski, Informacijska varnost in zasebnost
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Podatkovne vede, Informacijska varnost in zasebnost
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Računalništvo in informatika, Informacijska varnost in zasebnost
1. letnik, Računalništvo in matematika, druga stopnja: magistrski, Informacijska varnost in zasebnost
2. letnik, Multimedija, druga stopnja: magistrski, Informacijska varnost in zasebnost
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Podatkovne vede, Informacijska varnost in zasebnost
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Računalništvo in informatika, Informacijska varnost in zasebnost
2. letnik, Računalništvo in matematika, druga stopnja: magistrski, Informacijska varnost in zasebnost
63521 padalci
Skupina realizatije
M_AV | AV
torek 08:00 - 10:00
P21
Matematika(63704)_AV
Lemež, Boštjan
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 10
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 11
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 7
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 8
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 9
63704 padalci, AV, skupina 10
63704 padalci, AV, skupina 11
63704 padalci, AV, skupina 13
Skupina realizatije
M_AV | AV
torek 10:00 - 12:00
P21
Matematika(63704)_AV
Lemež, Boštjan
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 6
63704 padalci, AV, skupina 14
Skupina realizatije
OUI_LV | LV
sreda 09:00 - 11:00
P21
Osnove umetne inteligence(63214)_LV
Žabkar, Jure
63214 padalci, LV, skupina 10
63214 padalci, LV, skupina 11
63214 padalci, LV, skupina 12
63214 padalci, LV, skupina 35
63214 padalci, LV, skupina 7
63214 padalci, LV, skupina 8
63214 padalci, LV, skupina 9
Skupina realizatije
UPV_P | P
sreda 11:00 - 14:00
P21
Uvod v podatkovne vede(63565)_P
Curk, Tomaž
Žitnik, Slavko
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Podatkovne vede
63565 padalci
Skupina realizatije
UR_LV | LV
sreda 14:00 - 16:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Dobrevski, Matej
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 7
63701 padalci, LV, skupina 1
Skupina realizatije
DS(63705)_AV | AV
četrtek 13:00 - 15:00
P21
Diskretne strukture(63705)_AV
Štesl, Daša
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 2
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 8
63705 padalci, AV, skupina 6
Skupina realizatije
SV_P | P
četrtek 08:00 - 11:00
P21
Skupinsko vedenje(63558)_P
Lebar Bajec, Iztok
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Podatkovne vede, Skupinsko vedenje
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Računalništvo in informatika, Skupinsko vedenje
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Podatkovne vede, Skupinsko vedenje
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, smer Računalništvo in informatika, Skupinsko vedenje
63558 padalci
Skupina realizatije
UR_LV | LV
četrtek 11:00 - 13:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Gomišček, Rok
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 12
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 13
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 17
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 18
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 19
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 20
Skupina realizatije
DS(63203)_AV | AV
petek 13:00 - 15:00
P21
Diskretne strukture(63203)_AV
Franetič, Damir
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 2
63203 padalci, AV, skupina 3
Skupina realizatije
OMA_AV | AV
petek 11:00 - 13:00
P21
Osnove matematične analize(63202)_AV
Kink, Peter Marijan
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 2
63202 padalci, AV, skupina 13
Skupina realizatije
OUI_LV | LV
petek 09:00 - 11:00
P21
Osnove umetne inteligence(63214)_LV
Žunkovič, Bojan
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 12
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, LV, skupina 5
63214 padalci, LV, skupina 28
Skupina realizatije
1_BMA-MM_IVZ(63521)
1_BMA-RI-PV
1_BMA-RI-PV_IVZ(63521)
1_BMA-RI-PV_SV(63558)
1_BMA-RI-RI_IVZ(63521)
1_BMA-RI-RI_SV(63558)
1_BMA-RM_IVZ(63521)
1_BUN-RI_AV_02
1_BVS-RI_AV_02
1_BVS-RI_AV_06
1_BVS-RI_AV_07
1_BVS-RI_AV_08
1_BVS-RI_AV_09
1_BVS-RI_AV_10
1_BVS-RI_AV_11
1_BVS-RI_LV-17
1_BVS-RI_LV-18
1_BVS-RI_LV-19
1_BVS-RI_LV-20
1_BVS-RI_LV_07
1_BVS-RI_LV_12
1_BVS-RI_LV_13
2_BMA-MM_IVZ(63521)
2_BMA-RI-PV_IVZ(63521)
2_BMA-RI-PV_SV(63558)
2_BMA-RI-RI_IVZ(63521)
2_BMA-RI-RI_SV(63558)
2_BMA-RM_IVZ(63521)
2_BUN-RI_EiP(63248)_AV_01
2_BUN-RI_EiP(63248)_AV_02
2_BUN-RI_EiP(63248)_AV_03
2_BUN-RI_EiP(63248)_AV_04
2_BUN-RI_EiP(63248)_AV_05
2_BVS-RI_IPIRI(63749B)
39111
39119
39125
39163
39184
39224
39225
39256
39290
39320
39329
39440
39471
39503
39510
39513
3_BUN-RI_LV_05
3_BUN-RI_LV_12
3_BVS-RI_IPIRI(63749B)
3_BVS-RI_OS(63741)_LV_01
3_BVS-RI_OS(63741)_LV_04
3_BVS-RI_TINR(63740)
63202_PAD_AV_13
63203_PAD_AV_03
63214_PAD_LV_07
63214_PAD_LV_08
63214_PAD_LV_09
63214_PAD_LV_10
63214_PAD_LV_11
63214_PAD_LV_12
63214_PAD_LV_28
63214_PAD_LV_35
63248_PAD_AV_15
63248_PAD_AV_16
63248_PAD_AV_20
63521_PAD
63558_PAD
63565_PAD
63701_PAD_LV_01
63704_PAD_AV_10
63704_PAD_AV_11
63704_PAD_AV_13
63704_PAD_AV_14
63705_PAD_AV_06
63740_PAD
63749B_PAD