FRI 2018/2019, zimski semester-1-6 P21
Show only lectures
Show only lab work
Show lectures and lab work
Export to calendar
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
IPIRI(63749)_P | P
ponedeljek 08:00 - 13:00
P21
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike(63749B)_P
Špetič, Aleš
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
63749B padalci
OMA_AV | AV
ponedeljek 13:00 - 15:00
P21
Osnove matematične analize(63202)_AV
Jerše, Gregor
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 1
63202 padalci, AV, skupina 1
99 - Skupina za menjave - OMA_AV_MON_13:00
UZ_P | P
ponedeljek 15:00 - 18:00
P21
Umetno zaznavanje(63267)_P
Kristan, Matej
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Umetno zaznavanje
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Umetno zaznavanje
3. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni, Umetno zaznavanje
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Umetno zaznavanje
3. letnik, Računalništvo in matematika, prva stopnja: univerzitetni, Umetno zaznavanje
63267 padalci
DS(63203)_AV | AV
torek 12:00 - 14:00
P21
Diskretne strukture(63203)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 2
99 - Skupina za menjave - DS(63203)_AV_TUE_12:00
FKKT zasedeno | P
torek 09:00 - 10:00
P21
FKKT zasedeno
M_AV | AV
torek 10:00 - 12:00
P21
Matematika(63704)_AV
Jerše, Gregor
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 3
63704 padalci, AV, skupina 17
99 - Skupina za menjave - M_AV_TUE_10:00
UR_LV | LV
torek 15:00 - 17:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Gomišček, Rok
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 12
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 2
99 - Skupina za menjave - UR_LV_TUE_15:00
M_AV | AV
sreda 09:00 - 11:00
P21
Matematika(63704)_AV
Jerše, Gregor
63704 padalci, AV, skupina 1
63704 padalci, AV, skupina 10
63704 padalci, AV, skupina 2
63704 padalci, AV, skupina 3
63704 padalci, AV, skupina 4
63704 padalci, AV, skupina 5
63704 padalci, AV, skupina 6
63704 padalci, AV, skupina 7
63704 padalci, AV, skupina 8
63704 padalci, AV, skupina 9
M_AV | AV
sreda 13:00 - 15:00
P21
Matematika(63704)_AV
Jerše, Gregor
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 4
63704 padalci, AV, skupina 16
UR_LV | LV
sreda 11:00 - 13:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Žabkar, Jure
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 6
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 7
63701 padalci, LV, skupina 9
UR_LV | LV
sreda 15:00 - 17:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Gomišček, Rok
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 5
63701 padalci, LV, skupina 8
MT_P | P
četrtek 11:00 - 14:00
P21
Multimedijske tehnologije(63734)_P
Kavcic, Alenka
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Multimedijske tehnologije
63734 padalci
OS(63741)_P | P
četrtek 08:00 - 11:00
P21
Odločitveni sistemi(63741)_P
Sadikov, Aleksander
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Odločitveni sistemi
63741 padalci
UR_LV | LV
četrtek 15:00 - 17:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Dobrevski, Matej
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 14
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 4
63701 padalci, LV, skupina 7
DS(63203)_AV | AV
petek 13:00 - 15:00
P21
Diskretne strukture(63203)_AV
Franetič, Damir
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 5
99 - Skupina za menjave - DS(63203)_AV_FRI_13:00
DS(63203)_AV | AV
petek 09:00 - 11:00
P21
Diskretne strukture(63203)_AV
Franetič, Damir
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 4
99 - Skupina za menjave - DS(63203)_AV_FRI_09:00
OMA_AV | AV
petek 11:00 - 13:00
P21
Osnove matematične analize(63202)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 4
99 - Skupina za menjave - OMA_AV_FRI_11:00
UR_LV | LV
petek 15:00 - 17:00
P21
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Dobrevski, Matej
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 1
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 11
99 - Skupina za menjave - UR_LV_FRI_15:00
1_BMA-RI_UZ(63267)
1_BUN-RI_AV_01
1_BUN-RI_AV_02
1_BUN-RI_AV_04
1_BUN-RI_AV_05
1_BVS-RI_AV_03
1_BVS-RI_AV_04
1_BVS-RI_LV_01
1_BVS-RI_LV_02
1_BVS-RI_LV_04
1_BVS-RI_LV_05
1_BVS-RI_LV_06
1_BVS-RI_LV_07
1_BVS-RI_LV_11
1_BVS-RI_LV_12
1_BVS-RI_LV_14
2_BMA-RI_UZ(63267)
2_BVS-RI_IPIRI(63749B)
3_BUN-ML_UZ(63267)
3_BUN-RI_UZ(63267)
3_BUN-RM_UZ(63267)
3_BVS-RI_IPIRI(63749B)
3_BVS-RI_MT(63734)
3_BVS-RI_OS(63741)
63202_PAD_AV_01
63267_PAD
63701_PAD_LV_07
63701_PAD_LV_08
63701_PAD_LV_09
63704_PAD_AV_01
63704_PAD_AV_02
63704_PAD_AV_03
63704_PAD_AV_04
63704_PAD_AV_05
63704_PAD_AV_06
63704_PAD_AV_07
63704_PAD_AV_08
63704_PAD_AV_09
63704_PAD_AV_10
63704_PAD_AV_16
63704_PAD_AV_17
63734_PAD
63741_PAD
63749B_PAD
EX_DS(63203)_AV_FRI_09:00
EX_DS(63203)_AV_FRI_13:00
EX_DS(63203)_AV_TUE_12:00
EX_M_AV_TUE_10:00
EX_OMA_AV_FRI_11:00
EX_OMA_AV_MON_13:00
EX_UR_LV_FRI_15:00
EX_UR_LV_TUE_15:00