FRI 2017/2018, zimski semester, 1. teden

P20


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
ponedeljek 08:00 - 10:00
P20
Diskretne strukture(63203)_AV
Franetič, Damir
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 4
DS(63203)_AV
P20
Franetič, Damir
1_BUN-RI_AV_04
torek 08:00 - 11:00
P20
Računska zahtevnost in hevristično programiranje(63263)_P
Robnik Šikonja, Marko
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Računska zahtevnost in hevristično programiranje
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Računska zahtevnost in hevristično programiranje
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Računska zahtevnost in hevristično programiranje
3. letnik, Računalništvo in matematika, prva stopnja: univerzitetni, Računska zahtevnost in hevristično programiranje
63263 padalci
RZHP_P
P20
Robnik Šikonja, Marko
1_BMA-RI_RZHP(63263)
2_BMA-RI_RZHP(63263)
3_BUN-RI_RZHP(63263)
3_BUN-RM_RZHP(63263)
63263_PAD
09:00
sreda 09:00 - 11:00
P20
Osnove matematične analize(63202)_AV
Klisara, Jelena
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 10
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 6
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 7
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 8
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 9
63202 padalci, AV, skupina 6
63202 padalci, AV, skupina 7
OMA_AV
P20
Klisara, Jelena
1_BUN-RI_AV_10
1_BUN-RI_AV_06
1_BUN-RI_AV_07
1_BUN-RI_AV_08
1_BUN-RI_AV_09
63202_PAD_AV_06
63202_PAD_AV_07
četrtek 09:00 - 12:00
P20
Organizacija računalnikov(63717)_P
Rozman, Robert
2. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Organizacija računalnikov
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Organizacija računalnikov
63717 padalci
OR_P
P20
Rozman, Robert
2_BVS-RI_OR(63717)
3_BVS-RI_OR(63717)
63717_PAD
petek 09:00 - 12:00
P20
Napredna računalniška grafika (63553)_P
Marolt, Matija
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Napredna računalniška grafika
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Napredna računalniška grafika
63553 padalci
NRG_P
P20
Marolt, Matija
1_BMA-RI_NRG(63553)
2_BMA-RI_NRG(63553)
63553_PAD
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
P20
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Žabkar, Jure
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 3
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 4
UR_AV
P20
Žabkar, Jure
1_BVS-RI_LV_03
1_BVS-RI_LV_04
torek 11:00 - 13:00
P20
Uvod v računalništvo(63701)_LV
Šoberl, Domen
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 5
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, LV, skupina 6
63701 padalci, AV, skupina 9
UR_AV
P20
Šoberl, Domen
1_BVS-RI_LV_05
1_BVS-RI_LV_06
63701_PAD_AV_09
sreda 11:00 - 13:00
P20
Matematika II(63506)_AV
Franetič, Damir
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, AV, skupina 1
63506 padalci, AV, skupina 1
63506 padalci, AV, skupina 3
63506 padalci, AV, skupina 4
63506 padalci, AV, skupina 5
MI_AV
P20
Franetič, Damir
1_BMA-RI_AV_01
63506_PAD_AV_01
63506_PAD_AV_03
63506_PAD_AV_04
63506_PAD_AV_05
12:00
četrtek 12:00 - 14:00
P20
Osnove matematične analize(63202)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 2
1. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 3
1. letnik, Multimedija, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 4
OMA_AV
P20
Franc, Aleksandra
1_BUN-MM_AV_02
1_BUN-MM_AV_03
1_BUN-MM_AV_04
petek 12:00 - 14:00
P20
Osnove matematične analize(63202)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 2
63202 padalci, AV, skupina 2
OMA_AV
P20
Franc, Aleksandra
1_BUN-RI_AV_02
63202_PAD_AV_02
13:00
ponedeljek 13:00 - 16:00
P20
Aproksimacijski in naključnostni algoritmi(63557)_P
Robič, Borut
1. letnik, Pedagoško računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Aproksimacijski in naključnostni algoritmi
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Aproksimacijski in naključnostni algoritmi
1. letnik, Računalništvo in matematika, druga stopnja: magistrski, Aproksimacijski in naključnostni algoritmi
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Aproksimacijski in naključnostni algoritmi
2. letnik, Računalništvo in matematika, druga stopnja: magistrski, Aproksimacijski in naključnostni algoritmi
63557 padalci
ANA_P
P20
Robič, Borut
1_BMA-PRI_ANA(63557)
1_BMA-RI_ANA(63557)
1_BMA-RM_ANA(63557)
2_BMA-RI_ANA(63557)
2_BMA-RM_ANA(63557)
63557_PAD
sreda 13:00 - 16:00
P20
Obdelava biomedicinskih signalov in slik(63514)_P
Jager, Franc
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Obdelava biomedicinskih signalov in slik
1. letnik, Računalništvo in matematika, druga stopnja: magistrski, Obdelava biomedicinskih signalov in slik
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Obdelava biomedicinskih signalov in slik
2. letnik, Računalništvo in matematika, druga stopnja: magistrski, Obdelava biomedicinskih signalov in slik
63514 padalci
OBSS_P
P20
Jager, Franc
1_BMA-RI_OBSS(63514)
1_BMA-RM_OBSS(63514)
2_BMA-RI_OBSS(63514)
2_BMA-RM_OBSS(63514)
63514_PAD
14:00
torek 14:00 - 17:00
P20
Kriptografija in računalniška varnost(63528)_P
Jurišić, Aleksandar
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Kriptografija in računalniška varnost
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Kriptografija in računalniška varnost
63528 padalci
KRV_P
P20
Jurišić, Aleksandar
1_BMA-RI_KRV(63528)
2_BMA-RI_KRV(63528)
63528_PAD
15:00
16:00
ponedeljek 16:00 - 19:00
P20
Seminar 1 in Seminar 3
Skočaj, Danijel
Curk, Tomaž
1. letnik, Računalništvo in informatika, tretja stopnja: doktorski
1. letnik, Računalništvo in informatika, tretja stopnja: doktorski, Izbrana poglavja iz umetne inteligence 1
2. letnik, Računalništvo in informatika, tretja stopnja: doktorski
2. letnik, Računalništvo in informatika, tretja stopnja: doktorski, Izbrana poglavja iz umetne inteligence 1
S1S3
P20
Skočaj, Danijel
Curk, Tomaž
1_BDR-RI
1_BDR-RI_IPIUI1(63834)
2_BDR-RI
2_BDR-RI_IPIUI1(63834)
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

63202_PAD_AV_06
1_BDR-RI
1_BDR-RI_IPIUI1(63834)
2_BDR-RI
2_BDR-RI_IPIUI1(63834)
1_BUN-MM_AV_02
1_BUN-MM_AV_03
1_BUN-MM_AV_04
63506_PAD_AV_04
63506_PAD_AV_05
2_BMA-RI_RZHP(63263)
3_BUN-RM_RZHP(63263)
1_BMA-RI_RZHP(63263)
3_BUN-RI_RZHP(63263)
1_BMA-RI_KRV(63528)
1_BVS-RI_LV_03
1_BVS-RI_LV_04
1_BVS-RI_LV_05
1_BVS-RI_LV_06
2_BMA-RI_KRV(63528)
1_BMA-PRI_ANA(63557)
2_BMA-RI_ANA(63557)
1_BMA-RI_ANA(63557)
63701_PAD_AV_09
63506_PAD_AV_01
63506_PAD_AV_03
63717_PAD
63202_PAD_AV_02
63202_PAD_AV_07
1_BMA-RI_AV_01
2_BMA-RM_OBSS(63514)
1_BMA-RI_OBSS(63514)
2_BMA-RI_OBSS(63514)
1_BMA-RI_NRG(63553)
2_BMA-RI_NRG(63553)
1_BMA-RM_ANA(63557)
2_BMA-RM_ANA(63557)
1_BUN-RI_AV_02
1_BUN-RI_AV_04
2_BVS-RI_OR(63717)
63263_PAD
1_BUN-RI_AV_06
1_BUN-RI_AV_07
1_BUN-RI_AV_08
1_BUN-RI_AV_10
1_BUN-RI_AV_09
3_BVS-RI_OR(63717)
63557_PAD
63528_PAD
1_BMA-RM_OBSS(63514)
63514_PAD
63553_PAD