FRI 2017/2018, zimski semester, 1. teden

P02


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
sreda 08:00 - 10:00
P02
Diskretne strukture(63203)_AV
Franetič, Damir
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 1
DS(63203)_AV
P02
Franetič, Damir
1_BUN-RI_AV_01
petek 08:00 - 10:00
P02
Diskretne strukture(63203)_AV
Franetič, Damir
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 5
DS(63203)_AV
P02
Franetič, Damir
1_BUN-RI_AV_05
09:00
ponedeljek 09:00 - 12:00
P02
Tehnologija iger in navidezna resničnost(63740)_P
Peer, Peter
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Tehnologija iger in navidezna resničnost
63740 padalci
TINR_P
P02
Peer, Peter
3_BVS-RI_TINR(63740)
63740_PAD
torek 09:00 - 12:00
P02
Vgrajeni sistemi(63738)_P
Bulić, Patricio
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Vgrajeni sistemi
63738 padalci
VS(63738)_P
P02
Bulić, Patricio
3_BVS-RI_VS(63738)
63738_PAD
četrtek 09:00 - 12:00
P02
Vzporedni in porazdeljeni sistemi in algoritmi(63735)_P
Bulić, Patricio
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, Vzporedni in porazdeljeni sistemi in algoritmi
63735 padalci
VPSA_P
P02
Bulić, Patricio
3_BVS-RI_VPSA(63735)
63735_PAD
10:00
petek 10:00 - 12:00
P02
Osnove matematične analize(63202)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 3
63202 padalci, AV, skupina 3
OMA_AV
P02
Franc, Aleksandra
1_BUN-RI_AV_03
63202_PAD_AV_03
11:00
sreda 11:00 - 13:00
P02
Matematika(63704)_AV
Jerše, Gregor
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 2
63704 padalci, AV, skupina 13
63704 padalci, AV, skupina 5
M_AV
P02
Jerše, Gregor
1_BVS-RI_AV_02
63704_PAD_AV_13
63704_PAD_AV_05
12:00
ponedeljek 12:00 - 15:00
P02
Poučevanje algoritmičnega razmišljanja(63547)_P
Demšar, Janez
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Poučevanje algoritmičnega razmišljanja
1. letnik, Računalništvo in matematika, druga stopnja: magistrski, Poučevanje algoritmičnega razmišljanja
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Poučevanje algoritmičnega razmišljanja
2. letnik, Računalništvo in matematika, druga stopnja: magistrski, Poučevanje algoritmičnega razmišljanja
63547 padalci
PAR_P
P02
Demšar, Janez
1_BMA-RI_PAR(63547)
1_BMA-RM_PAR(63547)
2_BMA-RI_PAR(63547)
2_BMA-RM_PAR(63547)
63547_PAD
torek 12:00 - 14:00
P02
Diskretne strukture(63203)_AV
Franc, Aleksandra
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 3
DS(63203)_AV
P02
Franc, Aleksandra
1_BUN-RI_AV_03
četrtek 12:00 - 14:00
P02
Diskretne strukture(63705)_AV
Klisara, Jelena
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 1
63705 padalci, AV, skupina 10
DS(63705)_AV
P02
Klisara, Jelena
1_BVS-RI_AV_01
63705_PAD_AV_10
petek 12:00 - 14:00
P02
Fizika(63205)_AV
PETELIN, Andrej
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, AV, skupina 3
F_AV
P02
PETELIN, Andrej
1_BUN-RI_AV_03
13:00
14:00
torek 14:00 - 17:00
P02
Slikovna biometrija(63554)_P
Peer, Peter
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Slikovna biometrija
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Slikovna biometrija
63554 padalci
SB_P
P02
Peer, Peter
1_BMA-RI_SB(63554)
2_BMA-RI_SB(63554)
63554_PAD
sreda 14:00 - 17:00
P02
Sistemska programska oprema(63264)_P
Dobravec, Tomaž
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Sistemska programska oprema
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Sistemska programska oprema
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Sistemska programska oprema
3. letnik, Računalništvo in matematika, prva stopnja: univerzitetni, Sistemska programska oprema
63264 padalci
SPO(63264)_P
P02
Dobravec, Tomaž
1_BMA-RI_SPO(63264)
2_BMA-RI_SPO(63264)
3_BUN-RI_SPO(63264)
3_BUN-RM_SPO(63264)
63264_PAD
četrtek 14:00 - 16:00
P02
Diskretne strukture(63705)_AV
Jerše, Gregor
1. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: visokošolski strokovni, AV, skupina 5
63705 padalci, AV, skupina 7
DS(63705)_AV
P02
Jerše, Gregor
1_BVS-RI_AV_05
63705_PAD_AV_07
15:00
ponedeljek 15:00 - 17:00
P02
Digitalno načrtovanje(63260)_P
Bulić, Patricio
1. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Digitalno načrtovanje
2. letnik, Računalništvo in informatika, druga stopnja: magistrski, Digitalno načrtovanje
3. letnik, Računalništvo in informatika, prva stopnja: univerzitetni, Digitalno načrtovanje
3. letnik, Računalništvo in matematika, prva stopnja: univerzitetni, Digitalno načrtovanje
63260 padalci
DN_P
P02
Bulić, Patricio
1_BMA-RI_DN(63260)
2_BMA-RI_DN(63260)
3_BUN-RI_DN(63260)
3_BUN-RM_DN(63260)
63260_PAD
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

63705_PAD_AV_07
3_BVS-RI_VS(63738)
2_BMA-RI_PAR(63547)
1_BMA-RI_PAR(63547)
63705_PAD_AV_10
3_BUN-RI_SPO(63264)
63704_PAD_AV_05
63704_PAD_AV_13
63554_PAD
1_BVS-RI_AV_01
1_BVS-RI_AV_02
1_BVS-RI_AV_05
1_BMA-RI_SB(63554)
3_BVS-RI_TINR(63740)
2_BMA-RI_SB(63554)
3_BVS-RI_VPSA(63735)
1_BMA-RI_DN(63260)
3_BUN-RI_DN(63260)
2_BMA-RI_DN(63260)
3_BUN-RM_DN(63260)
63202_PAD_AV_03
63264_PAD
63738_PAD
63547_PAD
1_BUN-RI_AV_01
1_BUN-RI_AV_03
1_BUN-RI_AV_05
1_BMA-RM_PAR(63547)
2_BMA-RM_PAR(63547)
63740_PAD
63735_PAD
1_BMA-RI_SPO(63264)
2_BMA-RI_SPO(63264)
63260_PAD
3_BUN-RM_SPO(63264)