FRI 2016/2017, letni semester

P01


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
08:00
ponedeljek 08:00 - 11:00
P01
Podatkovne baze(63707)_P
Kukar, Matjaž
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22950_5377889
PB_P
P01
Kukar, Matjaž
1_BVS-RI
g_22950
torek 08:00 - 11:00
P01
Teorija informacij in sistemov(63216)_P
Lotric, Uros
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22677_5377702
TIS_P
P01
Lotric, Uros
2_BUN-RI
g_22677
sreda 08:00 - 11:00
P01
Operacijski sistemi(63709)_P
Peer, Peter
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
2. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22929_5377907
OS(63709)_P
P01
Peer, Peter
1_BVS-RI
1_BUN-UI
2_BUN-UI
g_22929
četrtek 08:00 - 11:00
P01
Uporabniški vmesniki(63721)_P
Smrdel, Aleš
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
2. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22763_5377929
UV_P
P01
Smrdel, Aleš
2_BVS-RI
2_BUN-UI
g_22763
09:00
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 14:00
P01
Linearna algebra(63207)_P
Dolžan, David
1. letnik, Multimedija UN 1. st.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22876_5377650
LA_P
P01
Dolžan, David
1_BUN-MM
1_BUN-RI
g_22876
sreda 11:00 - 14:00
P01
Razvoj inteligentnih sistemov(63268)_P
Skočaj, Danijel
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22838_5377764
RIS(63268)_P
P01
Skočaj, Danijel
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22838
četrtek 11:00 - 14:00
P01
Programiranje 2(63706)_P
Dobravec, Tomaž
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22729_5377876
P2_P
P01
Dobravec, Tomaž
1_BVS-RI
1_BUN-UI
g_22729
petek 11:00 - 14:00
P01
Algoritmi in podatkovne strukture 2(63723)_P
Brodnik, Andrej
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22823_5377939
APS2_P
P01
Brodnik, Andrej
2_BVS-RI
g_22823
12:00
13:00
14:00
torek 14:00 - 17:00
P01
Osnove verjetnosti in statistike(63710)_P
Jurišić, Aleksandar
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
1. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22770_5377916
OVS_P
P01
Jurišić, Aleksandar
1_BVS-RI
1_BUN-UI
g_22770
petek 14:00 - 17:00
P01
Računalniške komunikacije(63708)_P
Ciglarič, Mojca
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22938_5377900
RK(63708)_P
P01
Ciglarič, Mojca
1_BVS-RI
g_22938
15:00
16:00
sreda 16:00 - 18:00
P01
Spletne tehnologije(63727)_P
Trebar, Mira
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22642_5377960
ST_P
P01
Trebar, Mira
2_BVS-RI
g_22642
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

g_22642
g_22677
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
1_BUN-MM
1_BUN-RI
2_BUN-UI
2_BUN-RI
3_BUN-RI
3_BUN-RM
1_BUN-UI
1_BVS-RI
g_22729
g_22950
g_22838
g_22938
g_22929
g_22876
g_22770
g_22763
g_22823