FRI 2016/2017, letni semester

P18


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
sreda 07:00 - 09:00
P18
Linearna algebra(63207)_LV
Kink, Peter Marijan
g_22887_5377661
LA_LV
P18
Kink, Peter Marijan
g_22887
08:00
ponedeljek 08:00 - 11:00
P18
Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov(63262)_P
Mraz, Miha
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Multimedija UN 1. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, Multimedija UN 1. st.
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22835_5377758
ZZRS_P
P18
Mraz, Miha
1_BM-RI
2_BUN-MM
2_BM-RI
3_BUN-MM
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22835
torek 08:00 - 10:00
P18
Planiranje in upravljanje informatike(63253)_P
Rupnik, Rok
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_22962_5377746
g_22963_5377747
PUI_P
P18
Rupnik, Rok
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RM
3_BUN-RI
3_BUN-UI
g_22962
g_22963
09:00
sreda 09:00 - 11:00
P18
Linearna algebra(63207)_LV
Franetič, Damir
g_22879_5377653
LA_LV
P18
Franetič, Damir
g_22879
10:00
11:00
torek 11:00 - 13:00
P18
Linearna algebra(63207)_LV
Franetič, Damir
g_22885_5377659
LA_LV
P18
Franetič, Damir
g_22885
četrtek 11:00 - 14:00
P18
Diskretna matematika(63532)_P
Fijavž, Gašper
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22919_5377859
DM_P
P18
Fijavž, Gašper
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22919
12:00
13:00
14:00
ponedeljek 14:00 - 17:00
P18
Prevajalniki(63265)_P
Slivnik, Boštjan
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
3. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22947_5377761
P(63265)_P
P18
Slivnik, Boštjan
1_BM-RI
2_BM-RI
3_BUN-RM
3_BUN-RI
g_22947
petek 14:00 - 17:00
P18
Napredne metode računalniškega vida(63552)_P
Kristan, Matej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
g_22688_5377873
NMRV_P
P18
Kristan, Matej
1_BM-RI
2_BM-RI
g_22688
15:00
sreda 15:00 - 17:00
P18
Linearna algebra(63207)_LV
Klisara, Jelena
g_22883_5377657
LA_LV
P18
Klisara, Jelena
g_22883
16:00
17:00
torek 17:00 - 20:00
P18
Angleški jezik nivo A(63745)_P
Štros Bračko, Marina
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
2. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_23629
AJNA_P
P18
Štros Bračko, Marina
2_BVS-RI
2_BUN-UI
g_23629
torek 17:00 - 20:00
P18
Angleški jezik nivo A(63222)_P
Štros Bračko, Marina
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22917_5377734
AJNA(63222)_P
P18
Štros Bračko, Marina
2_BUN-RI
3_BUN-RI
g_22917
četrtek 17:00 - 20:00
P18
Angleški jezik nivo C(63224)_P
Štros Bračko, Marina
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
3. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22900_5377735
AJNC(63224)_P
P18
Štros Bračko, Marina
2_BUN-RI
3_BUN-RI
g_22900
četrtek 17:00 - 20:00
P18
Angleški jezik nivo C(63747)_P
Štros Bračko, Marina
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
2. letnik, Upravna informatika UN 1. st.
g_23630
AJNC_P
P18
Štros Bračko, Marina
2_BVS-RI
2_BUN-UI
g_23630
18:00
19:00
20:00
21:00

1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
g_22919
2_BUN-UI
2_BUN-RI
2_BUN-MM
3_BUN-RI
3_BUN-RM
3_BUN-MM
3_BUN-UI
g_22917
g_22900
g_22688
g_23629
g_23630
g_22962
g_22963
g_22835
g_22947
g_22879
g_22883
g_22885
g_22887