FRI 2016/2017, letni semester

P11-FKKT


Samo predavanja
Samo vaje
Vaje in predavanja
Ura ponedeljektoreksredačetrtekpetek
07:00
četrtek 07:00 - 09:00
P11-FKKT
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Sluga, Davor
Vodopivec, Tom
g_22853_5377682
ARS_LV
p11-fkkt
Sluga, Davor
Vodopivec, Tom
g_22853
08:00
09:00
ponedeljek 09:00 - 11:00
P11-FKKT
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Češnovar, Rok
Vodopivec, Tom
1. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22859_5377688
ARS_LV
p11-fkkt
Češnovar, Rok
Vodopivec, Tom
1_BUN-RM
1_BUN-RI
g_22859
torek 09:00 - 11:00
P11-FKKT
Računalniška forenzika(63530)_LV
Fele Žorž, Gašper
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
1. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. MAG II.ST
2. letnik, Računalništvo in matematika MAG II. st.
g_22845_5377856
RF_LV
p11-fkkt
Fele Žorž, Gašper
1_BM-RI
1_BM-RM
2_BM-RI
2_BM-RM
g_22845
sreda 09:00 - 11:00
P11-FKKT
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Janež, Miha
Vodopivec, Tom
g_22849_5377678
ARS_LV
p11-fkkt
Janež, Miha
Vodopivec, Tom
g_22849
četrtek 09:00 - 11:00
P11-FKKT
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Sluga, Davor
Vodopivec, Tom
g_22850_5377679
ARS_LV
p11-fkkt
Sluga, Davor
Vodopivec, Tom
g_22850
petek 09:00 - 11:00
P11-FKKT
Teorija informacij in sistemov(63216)_LV
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22679_5377704
TIS_LV
p11-fkkt
Ilc, Nejc
Sluga, Davor
2_BUN-RI
g_22679
10:00
11:00
ponedeljek 11:00 - 13:00
P11-FKKT
Računalniške komunikacije(63708)_LV
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22939_5377901
RK(63708)_LV
p11-fkkt
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1_BVS-RI
g_22939
sreda 11:00 - 13:00
P11-FKKT
Spletne tehnologije(63727)_LV
Jelenc, David
2. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22646_5377965
ST_LV
p11-fkkt
Jelenc, David
2_BVS-RI
g_22646
12:00
petek 12:00 - 14:00
P11-FKKT
Računalniške komunikacije(63708)_LV
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22941_5377903
RK(63708)_LV
p11-fkkt
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1_BVS-RI
g_22941
13:00
sreda 13:00 - 15:00
P11-FKKT
Računalniške komunikacije(63708)_LV
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. VS- I.ST
g_22944_5377906
RK(63708)_LV
p11-fkkt
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1_BVS-RI
g_22944
14:00
ponedeljek 14:00 - 16:00
P11-FKKT
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22709_5377675
RK_LV
p11-fkkt
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1_BUN-RI
g_22709
15:00
četrtek 15:00 - 17:00
P11-FKKT
Principi programskih jezikov(63220)_LV
Poberžnik, Matevž
2. letnik, RAČUNAL. IN MATEMA. UN-I. ST.
g_22747_5377729
PPJ_LV
p11-fkkt
Poberžnik, Matevž
2_BUN-RM
g_22747
16:00
17:00
torek 17:00 - 19:00
P11-FKKT
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Sluga, Davor
Vodopivec, Tom
g_22854_5377683
ARS_LV
p11-fkkt
Sluga, Davor
Vodopivec, Tom
g_22854
sreda 17:00 - 19:00
P11-FKKT
Arhitektura računalniških sistemov(63212)_LV
Janež, Miha
Češnovar, Rok
g_22857_5377686
ARS_LV
p11-fkkt
Janež, Miha
Češnovar, Rok
g_22857
18:00
19:00
ponedeljek 19:00 - 21:00
P11-FKKT
Računalniške komunikacije(63209)_LV
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1. letnik, RAČUNALN. IN INFORM. UN- I.ST
g_22710_5377676
RK_LV
p11-fkkt
Pančur, Matjaž
Lazar, Timotej
1_BUN-RI
g_22710
20:00
21:00

g_22854
g_22857
g_22859
g_22646
g_22679
1_BM-RI
2_BM-RI
2_BVS-RI
1_BUN-RM
g_22845
1_BUN-RI
1_BM-RM
2_BM-RM
2_BUN-RI
g_22747
2_BUN-RM
1_BVS-RI
g_22939
g_22941
g_22944
g_22709
g_22710
g_22849
g_22850
g_22853