OBVESTILO O UPORABI POŠKOTKOV

Urnik uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve. Se strinjam

Urnik

Vpisna številka:


POZOR!! Študentje IŠRM in UI morate za vaš celoten predmetnik poleg urnika FRI gledati še na urnik na FMF in UI.

Izvajalci

,
AMBROŽIČ, MILAN
Arizanović, Zoran
Bajec, Marko
Blagus, Neli
Bohak, Ciril
Bosnić, Zoran
Bovcon, Narvika
Božiček, Andraž
Bratko, Ivan
Brodnik, Andrej
Bulić, Patricio
Ciglarič, Mojca
Curk, Tomaž
Čehovin, Luka
Češnovar, Rok
Čibej, UroŠ
Demšar, Janez
Demšar, Jure
Divjak, Saša
Dobravec, Tomaž
Drevenšek Olenik, Irena
Fele Žorž, Gašper
Fijavž, Gašper
Franc, Aleksandra
Franetič, Damir
Fuerst, Luka
Groznik, Vida
Ilc, Nejc
Jager, Franc
Jaklič, Aleš
Janković, Marko
Jurič, Matjaž
Jurišić, Aleksandar
Kavcic, Alenka
Kink, Peter Marijan
Klemenc, Bojan
Kodek, Dušan
Kononenko, Igor
Koprivec, Miran
Krisper, Marjan
Kristan, Matej
Kudryavtseva, Ganna
Kukar, Matjaž
Kumer, Aleš
Lavbič, Dejan
Lebar Bajec, Iztok
Leskovec, Jure
Lotric, Uros
Mahnič, Viljan
MAJNIK, MATJAŽ
Marolt, Matija
Mihelič, Jurij
Mihevc, Iztok
Moškon, Miha
Možina, Martin
Mramor-Kosta, Neža
Mraz, Miha
Nose, Peter
Oblak, Polona
Orel, Bojan
Pančur, Matjaž
Pavlin, Žiga
Pečar, Primož
Peer, Peter
Pesek, Matevž
Petroni, Mattia
Pevec, Darko
Pičulin, Matej
Povše, Rok
Poženel, Marko
PROSTO, PROSTO
RAJKOVIČ, VLADISLAV
Ravnik, Robert
Robič, Borut
Robnik Šikonja, Marko
Rozman, Robert
Rožanc, Igor
Rupnik, Rok
Sadikov, Aleksander
Skočaj, Danijel
Sluga, Davor
Smrdel, Aleš
Solina, Franc
Starc, Iztok
Starič, Anže
Stražar, Martin
Šajn, Luka
Škraba, Igor
Šoberl, Domen
Šonc, Damjan
Štajdohar, Miha
Šter, Branko
Štrancar, Andrej
Štros Bračko, Marina
ŠUBELJ, LOVRO
Toplak, Marko
Tratnik, Damjan
Trček, Denis
Trebar, Mira
Vavpotič, Damjan
Virk, Žiga
Vodopivec, Andrej
Vodopivec, Tom
Vračar, Petar
Zimic, Nikolaj
Zrnec, Aljaž
Zupan, Blaž
Zupanc, Kaja
Žbontar, Jure
Žitnik, Marinka

Prostori

Skupine

1. letnik, Multimedija UN I.st.
1. letnik, PADalci, ki so redno vpisani v letnik in imajo izpite za nazaj ali naprej.
1. letnik, Pedagoško računalništvo in informatika MAG. II.st.
1. letnik, Računalništvo in informatika MAG II. st
1. letnik, Računalništvo in informatika UN I. st
1. letnik, Računalništvo in informatika VS I. st
1. letnik, Računalništvo in matematika UN 2. st
1. letnik, Računalništvo in matematika UN I. st
1. letnik, Upravna informatika UN I. st
2. letnik, FKKT-VS
2. letnik, PADalci, ki so redno vpisani v letnik in imajo izpite za nazaj ali naprej.
2. letnik, Računalništvo in informatika MAG II. st
2. letnik, Računalništvo in informatika UN I. st
2. letnik, Računalništvo in informatika VS I. st
2. letnik, Računalništvo in matematika UN I. st
2. letnik, Upravna informatika UN I. st
3. letnik, PADalci, ki so redno vpisani v letnik in imajo izpite za nazaj ali naprej.
3. letnik, Računalništvo in informatika UN I. st
3. letnik, Računalništvo in informatika VS I. st
3. letnik, Računalništvo in matematika UN I. st
3. letnik, Upravna informatika UN I. st
5. letnik, Računalništvo in informatika UN
8. letnik, Evidenčno vpisani študentje.

Predmeti

Aktualno raziskovalno področje I (63545)
Algoritmi in podatkovne strukture 1 (63711)
Algoritmi in podatkovne strukture 1 (63279)
Angleški jezik nivo B (63223)
Angleški jezik nivo B (63746)
Arhitektura računalniških sistemov (63212)
Digitalna vezja (63718)
Digitalno načrtovanje (63260)
Digitalno procesiranje signalov (63516)
Diskretne strukture (63203)
Diskretne strukture (63705)
Do pasu v blatu (133000)
E-izobraževanje (63518)
Ekonomika in organizacija informatike (63748)
Elektronsko in mobilno poslovanje (63712)
Elektronsko poslovanje (63249)
Fizika (63205)
Grafično oblikovanje (63715)
Informacijska varnost in zasebnost (63521)
Informacijski sistemi (63714)
Inteligentni sistemi (63266)
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike (63225)
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike (63749)
Izračunljivost in računska zahtevnost (63517)
Komuniciranje in vodenje projektov (63246)
Komunikacijski protokoli (63258)
Komunikacijski protokoli in omrežna varnost (63716)
Kriptografija in računalniška varnost (63528)
Management proizvodnih in storitvenih procesov (63533)
Matematika (63704)
Matematika II (63506)
Modeliranje računalniških omrežij (63257)
Multimedijske tehnologije (63734)
Multimedijski sistemi (63270)
Nekonvencionalne platforme in metode procesiranja (63512)
Numerične metode (63742)
Obdelava biomedicinskih signalov in slik (63514)
Obštudijska strokovna dejavnost I (63534)
Odločitveni sistemi (63741)
Operacijski sistemi (63217)
Organizacija računalnikov (63717)
Osnove digitalnih vezij (63204)
Osnove informacijskih sistemov (63215)
Osnove matematične analize (63202)
Podatkovne baze 2 (63713)
Podatkovno rudarjenje in vizualizacija (63549)
Porazdeljeni sistemi (63261)
Poslovna inteligenca (63251)
Postopki razvoja programske opreme (63254)
Poučevanje algoritmičnega razmišljanja (63547)
Procesna avtomatika (63737)
Programiranje (63507)
Programiranje (63502)
Programiranje1 (63277)
Programiranje 1 (63702)
Projektni praktikum (63755)
Računalniška arhitektura (63703)
Računalniška grafika (63719)
Računalniška grafika in tehnologija iger (63269)
RAČUNALNIŠKA ORODJA, JEZIKI IN OKOLJA (Gradnja oblakov z ogodjem Open Stack) (63764B)
Računalniška orodja, jeziki in okolja (Programski jezik C) (63764A)
Računska zahtevnost in hervistično programiranje (63263)
Razvoj informacijskih sistemov (63252)
Robotika in računalniško zaznavanje (63739)
Sistemska programska oprema (63264)
Sistemska programska oprema (63736)
Spletno programiranje (63255)
Strateško planiranje informatike (63733)
Strojno učenje (63519)
Športna vzgoja (63750)
Tehnologija iger in navidezna resničnost (63740)
Tehnologija programske opreme (63732)
Tehnologija upravljanja podatkov (63226)
Umetna inteligenca (63720)
Umetna inteligenca (63510)
Umetna inteligenca 1 (63501)
Umetno zaznavanje (63267)
Uporaba IKT v narav. in tehniki - VS (FKKT) (90065)
Uporba IKT v narav. in tehniki -UN (FKKT) (90071)
Uvod v bioinformatiko (63520)
Uvod v računalništvo (63701)
Verjetnost in statistika (63213)
Vgrajeni sistemi (63738)
Vzporedni in porazdeljeni sistemi in algoritmi (63735)